M-topp: ”Låt vakter avhysa tiggare”

Stockholms oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr vill lagändra

Tiggarnas boplatser har blivit för många, anser Stockholms oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

Nu uppmanar hon regeringen att ändra lagen, så att ordningsvakter ska få rätt att avhysa EU-migranter från boplatser.

– Det finns möjlighet att hyra sovplats på vandrarhem för 200 kronor natten, säger hon.

På ett år har antalet boplatser som används av EU-migranter i Stockholm ökat från 17 till 44. König Jerlmyr vill inte förbjuda tiggeri, utan ser i stället boplatserna som problemet. Utspelet gjordes först i en intervju i DN.

Hon vill få tiggare att sluta bo i uppsatta tältläger, på trottoarer och lekplatser, eftersom hon anser att problemen med nedskräpning är stora.

– Vi har en bra ordningslag och ordningsstadga i grunden, som förbjuder exempelvis campingar från att upprättas. Vi har stora problem nu runt om i Stockholm, som att man använder lekplatser som toaletter, säger hon till Aftonbladet.

Varnar för kåkstäder

I dag har endast polis befogenhet att genomföra avhysningar med tvång. Anna König Jerlmyr uppmanar nu regeringen se över lagstiftningen.

– Kommunerna borde ges möjligheten att anställa ordningsvakter så att vi kan få möjlighet att upprätthålla den ordningsstadga som finns, vilket vi inte kan i dag.

Hon varnar för att huvudstaden ska få permanenta kåkstäder.

– Och där gör man ingenting från det rödgröna nya styret i Stockholm, som i praktiken slutat med avhysningar sedan i höstas.

Vart ska man hänvisa dem som man avhyser?

– Jag tror det är viktigt att vi möjliggör för tillfälliga boendeplatser, men att det är just tillfälligt. Vi öppnade exempelvis två härbärgen för gruppen förra mandatperioden.

Sedan behöver vi ha en diskussion med människarna om hur den långsiktiga planen ser ut. Vi har en reglerad fri rörlighet inom EU som bygger på att man ska försörja sig själv. Och har man inga sådana möjligheter är också alternativet att efter tre månader åka hem.

Boende två dagar

Många i dag åker ju hem efter tre månader, för att sedan återvända.

– Vi har ju inte något emot tiggeri som sådant och ser också att det är bra om kommuner upplåter tillfälliga boendeplatser. Och jag tror vi måste jobba för att hitta alternativ till tiggeri som försörjning. Men boplatserna är ett reellt problem i dag. Och när man slutar avhysa, ser vi hur platserna växer fram och blir allt större.

Har kommunen möjlighet att upprätta boenden till alla som kommer?

– Just nu har vi mellan 500-1000 som tigger i Stockholm, och jag tror mörkertalet är stort. Det blir svårt att erbjuda boendeplatser för samtliga. Man får koppla det till tillfälliga lokaler, ett par dagar, i samband med avhysning.

"Kan bo på vandrarhem"

Vad ska övriga göra, som inte får boendeplatser?

– Man får ta det etappvis, att alla får erbjudande om ett tillfälligt boende under ett par dagar innan man diskuterar hur man har möjlighet att försörja sig själv, och har man inte det så kan man inte stanna i Sverige.

Och om de trots allt vill stanna i de tre månader de har rätt till?

– Då får man upplysa om möjligheten att ordna annat boende. Det finns möjlighet att hyra en sovplats på vandrarhem för 200 kronor natten.

Regeringens nationella hemöshetssamordnare uppgav för Svenska Dagbladet i fjol att frivilligorganisationerna uppskattar att tiggare får in omkring 2000 kronor i månaden – det vill säga under 70 kronor per dag.

– Jag tror att det ser lite olika ut, jag vågar inte gå in på exakt hur mycket man tjänar eller inte. Men skulle vi tillåta människor att bo på dessa boplatser, sova på gator eller i lekplatser så löser det inte grundproblematiken. Vi behöver vara mer tydliga med att vi har ett förbud mot att bosätta sig och campa på gator och torg, och det måste vi informera EU-medborgare om.

"Inte hållbart"

De som inte erbjuds boendeplatser och inte heller har råd med vandrarhem, vad ska de göra?

– Vi måste sprida information att man har möjlighet att stanna i Sverige om man kan försörja sig själv. Så ser EU:s lagstiftning ut.

Så de ska avhysas från landet?

– Nej, det har vi inte rätt att göra. Man får ta ett samtal med gruppen, berätta och informera om hur regelverket ser ut.

König Jerlmyr tar upp att man parallellt måste jobba för lösningar i Rumänien. Tillsammans med Svenska kyrkan har förra alliansledningen för Stockholms stad startat ett postgirokonto för insamling för att köpa mark, bygga skolor och erbjuda kortare yrkesutbildningar.

– Det är väldigt utsatta och fattiga människor, och många stockholmare känner för dem. Men det är inte heller hållbart som vi har det i dag.

De rödgrönrosa partierna: S, MP, V och FI, har egen majoritet i Stockholms stad och har sedan i höstas ett principbeslut om att "avhysningar ska undvikas i största möjliga utsträckning". Vid avhysningar ska alternativ erbjudas och alla åtgärder ska ske.

Ask: "Måste tas på allvar"

Beatrice Ask, M:s rättspolitiske talesperson, säger så här om dagens utspel från König Jelrmyr:

– Det är viktigt att kommunerna kan ta sitt ansvar för ordning och trygghet. Det M i Stockholm pekar på är brister när det gäller de praktiska möjligheterna att agera mot bosättningar på allmän plats, i parker och grönområden. Problemet måste tas på allvar och regeringen bör undersöka hur kommunernas insatser för att upprätthålla ordningsstadgan och andra regler ska underlättas.

Aftonbladet söker justitieminister Morgan Johansson (S) för en kommentar.

Publisert: