Skärpta regler för vapenexport

Foto: Stefan Jerrevång/TT
Den 15 april i år skärps reglerna för vapenexport till icke-demokratier. Här försvarskoncernen Saabs nya spaningsplan Global Eye. Arkivbild.
NYHETER

Det ska bli svårare att exportera vapen till diktaturer. Men helt stopp blir det inte med den nya lag som riksdagen nu klubbat.

– Med den här propositionen blir ett av världens striktaste regelverk nu ännu striktare. Som första land i världen inför vi ett särskilt demokratikriterium i prövningen. Ju sämre den demokratiska statusen i ett land är, desto mindre utrymme finns för att bevilja tillstånd för export, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Men det blir inget absolut förbud att exportera till icke-demokratiska länder.

– Om det finns ett starkt svenskt försvars- eller säkerhetspolitiskt skäl för att ändå genomföra en affär, så kan den beviljas, säger Johansson.

Riksdagen röstade igenom de nya reglerna med stor majoritet, men det finns också kritiker.

Vänsterpartiet hade önskat ett ännu striktare regelverk. Och en kvartett miljöpartister med Carl Schlyter i spetsen hade skrivit en egen motion som gick emot regeringens förslag. De krävde där ett absolut förbud för vapenexport till diktaturer.

Sverigedemokraterna befarar att svensk försvarsindustri kan skadas av den nya lagen. Partiet är framför allt kritiskt mot skrivningen att det ska vägas in om en affär kan motverka en rättvis och hållbar utveckling i köparlandet när tillståndet ska beviljas.

Lagen baseras på förslagen i den parlamentariska utredningen om vapenexport som efter flera års arbete kom med sina förslag 2015. De nya reglerna börjar gälla den 15 april i år.

Dagens tre rubriker 00:29