Reinfeldt till brandområdet

NYHETER

Regeringen tillsätter utredning om katastrofen

1 av 6

Regeringen tillsätter en utredning om storbranden i Västmanland.

Den ska bland annat se över ansvarsfrågor, informationsinsatser, flygkapacitet och väderutmaningar.

– Det är en exceptionell brand, den största i Sveriges historia. Då är det viktigt att ta reda på vad som hänt och försöka lära av det, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Att S-ledaren Stefan Löfven åkte till brandområdet redan på tisdagen ledde snabbt till kritik från Allianshåll. Ännu mer ont blod väckte Miljöpartiets presskonferens där man pläderade för en upprustning med svenska brandflyg. Bland annat näringsminister Annie Lööf (C) kritiserade tilltagen och varnade för att "göra partipolitik" av frågan.

Reinfeldt vid branden

Därmed har det hittills varit försvarsminister Karin Enström (M) och landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) som varit regeringens representanter på plats. Men mitt på dagen i dag åkte även Fredrik Reinfeldt, som fram till nu hållits informerad genom sina ministrar och det kriskansli som inrättades inom regeringen 2008.

Vid en presskonferens efter regeringssammanträdet på morgonen berättade statsministern om beslutet.

– Jag kommer själv att åka upp till området i dag. I ljuset av att vi nu hör att läget är något bättre, men kan ändra sig beroende på väder och vind, kan det vara klokt att åka upp, informera mig, diskutera de punkter som regeringen har väckt med landshövding och räddningsledare, säger han.

Fredrik Reinfeldt ville inte kritisera sina politiska motståndare för att de åkt till brandplatsen. I stället framhöll han att det var bra att både Löfven och kungen varit på plats och bildat sig en uppfattning.

– Men vi ska vara medvetna om att hur många som åker och i vilket läge man åker påverkar förutsättningarna för krishanteringen. Det är inte politiker som är operativt ansvariga utan det är en ledningsansvarig på plats. Och då måste de få utrymme att arbeta, säger han.

"Exceptionell händelse"

Men regeringen vill också belysa effekter av brandkatastrofen och hur räddningsinsatsen har fungerat. Det ska ske i form av utredning som sjösätts så snart brandförloppet tillåter.

– Det här är en exceptionell händelse, den största skogsbranden som har drabbat Sverige i modern tid. En sådan här stor kris måste man självklart dra lärdom utav, säger Karin Enström.

Allt i från saker som ansvarsfrågor, informationsinsatser, flygkapacitet och vilka utmaningar ett framtida klimat ställer Sverige inför ska ingå i utredningens direktiv.

– Vi ska ha ett robust samhälle och då måste vi självklart dra konkreta erfarenheter och lärdomar utav detta. Och det måste göras systematiskt och av någon som är oberoende och som inte själv har deltagit i insatsen, säger försvarsministern.

Resurser ses över

Karin Enström kan i dag inte svara på om regeringen har gjort tillräckligt i frågan. Till exempel sett till att det finns tillräckligt med resurser, i form av personal och pengar.

– I samtal med räddningsledaren har jag ställt frågan om det saknats resurser till exempel i fråga om brandmän på marken. Det han svarat mig är att han fått de resurser man behövt förutom att brandflygen kom sent och att det blev en del oklarheter när de kom fram om hur de skulle användas. Det måste vi så klart titta på, säger hon.

Dessutom ska Trafikverket reda ut hur vägar och järnvägar drabbats och vilka kostnader det medföljer och Finansdepartementet ska ta ett större grepp över de ekonomiska följderna av katastrofen.

ARTIKELN HANDLAR OM