Buller ett problem i svenska skolor

NYHETER

Elever med hörselnedsättningar har inte de förutsättningar som de enligt skollagen ska ha. Det menar Håkan Bergkvist som är samordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Skolornas verksamhet lever inte upp till skollagen. Vi kan ju se att förutsättningarna för att de här eleverna ska vara delaktiga i klassrummet finns ju inte på plats så som önskvärt, säger han till Ekot.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsammans med Karolinska Universitetsjukhuset undersökt situationen för 85 elever som har hörapparat och som går i skolor i Stockholm län. För lite fler än hälften finns brister i teknik vilket gör att deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen begränsas.

Också lärarnas sätt att anpassa sin undervisning var bristfällig. Mikrofoner som finns för att klasskamraters frågor ska höras även av de med hörselnedsättningar används sällan.

Bakgrundsbuller är också ett stort problem och fyra av fem klassrum får underkänt när Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort mätningar och jämfört med Boverkets kriterier.

ARTIKELN HANDLAR OM