Ebola

Sju frågor om ebolaepidemin

Av: 

Björn Barr

NYHETER

Vad är ebola – och hur smittar det?

Finns det risk för att epidemin når Sverige?

Här svarar Aftonbladet på de sju vanligaste frågorna om blödarfebern som hemsöker Afrika.

Ebolaepidemin i Västafrika fortsätter att skörda offer i allt snabbare takt. I skrivande stund har 8 997 personer smittats av den dödliga blödarfebern enligt världshälsoorganisationen WHO. Av dem har 4 493 personer dött.

Nedan svarar Aftonbladet på de vanligaste frågorna om sjukdomen.

Vad är ebola för sjukdom?

– Ebola är en så kallad blödarfeber som orsakas av ebolaviruset. Det finns fem kända varianter av viruset, där stammen som ligger bakom epidemin i Västafrika, Ebola Zaire, är den mest dödliga. Vid tidigare utbrott har dödligheten legat upp mot 90 procent. I den pågående epidemin ligger den omkring 50 procent. Varannan smittad dör alltså.

Vad ger ebola för symptom?

– Inkubationstiden varierar mellan 2 till 21 dagar, men är vanligtvis omkring en vecka. I början ger ebola diffusa och ospecifika symptom som huvudvärk, muskelvärk, halsont och feber – precis som vid en vanlig influensa. Efter ett par dagar påverkas också matsmältningssystemen, man kräks och får kraftiga diarréer.

I vissa fall utvecklas sjukdomen till sitt sista och farligaste stadium. Då bryter viruset ner endotelcellerna som klär våra blodkärls insida. När cellerna faller sönder kommer också de karaktäristiska blödningarna. Svårt sjuka personer får blodiga diarréer och uppkastningar och blöder ur kroppsöppningarna. Ögonvitorna kan också färgas röda när blodkärlen faller sönder. Nästan ingen som får blödningarna överlever. De som tillfrisknar klarar sig däremot oftast från allvarliga men. De blir dessutom immuna mot den aktuella virusstammen.

Hur smittar ebola?

– För det första: Ebola är inte så smittsamt som många tror. Då viruset inte är luftburet utan smittar via kroppsvätskor krävs det i praktiken att man rör vid en smittad person eller djur och sedan exempelvis kliar sig ögonen. Även föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor kan bära på viruset. Viruspartiklarna kan också spridas ett par meter via hostattacker eller kraftiga kräkningar.

Man kan inte bli smittad av en person som inte har utvecklat några symptom. En sjuk person smittar dock via blod, svett, tårar, saliv, avföring, uppkastningar och sperma. Man har hittat ebolavirus i spermier från män upp till tre månader efter att de har tillfrisknat.

Men varför har så många blivit sjuka då?

– Det finns framförallt två orsaker. Det ena härrör från de drabbade ländernas begravningstraditioner. I Västafrika är det vanligt att ta farväl av döda släktingar genom att pussa eller röra vid kroppen. Då personer som dör i ebola har en extremt hög viruskoncentration i kroppen är det lätt att föra smittan vidare. Dessutom lider de drabbade länderna av en underutvecklad sjukvård. När en ebolasjuk person söker vård kan det dels vara svårt att ställa rätt diagnos och att använda rätt skyddsutrustning. Det har bidragit till att sprida sjukdomen till sjuksköterskor och läkare som sin tur spridit den till sina patienter.

Finns det risk för att ebolan når Sverige?

– I en tidigare intervju med Sveriges statsepidemolog Anders Tegnell konstaterade han att risken för att ebolan skulle nå Sverige var minimal. Men i takt med att att sjuka personer har lyckats resa till både USA och Liberia, ökar antagligen risken. Vi har också haft ett par fall av misstänkt smitta under sommaren och hösten, men hittills har det inte rört sig om ebola. Man ska inte heller glömma att personer som insjuknat i ebola ofta är alldeles för medtagna för att kunna resa någonstans. I preventivt syfte har Socialstyrelsen skrivit en rekommendation kring hur misstänkta ebolafall ska hanteras i Sverige.

Hur ska man skydda sig?

– Ebolaviruset är inget särskilt livskraftigt virus. Det dör av klorin, tvål – och vanligt solljus. Här i Sverige behövs inga särskilda säkerhetsåtgärder, men reser man till områden där ebola finns eller har funnits kan följande vara bra att tänka på: Undvik närkontakt med människor som uppvisar symptom på influensa eller magsjukdom. Kommer du hem från ett eboladrabbat område och får feber under de första tre veckorna ska du höra av dig till ditt närmaste sjukhus. Berätta att du har varit i ett eboladrabbat område.

Vad skiljer den här epidemin från tidigare utbrott?

– Den pågående epidemin är den trettonde i ordningen som världen känner till, även om forskarvärlden är övertygade om att ebolaviruset har funnits i Afrikas djungler under flera tusen år. Till skillnad från de tidigare utbrotten som framförallt skett i Central- och Östafrika, drabbades den här gången Västafrika som aldrig tidigare har upplevt ebola. Dessutom skedde de första utbrotten i ett gränsområde mellan Guinea, Elfensbenskusten och Liberia vilket har försvårat smittspårningen. Det dröjde också flera månader innan omvärlden fick ögonen för epidemin, något som med stor sannolikhet bidragit till att viruset fått fäste i länderna.

Källor: WHO, CDC, Folkhälsomyndigheten, Läkare utan gränser, Socialstyrelsen.

ANNONS

Munskydd, Covidtester och mycket mer till bra priser – och SNABB leverans hem till dörren!

Extern länk från Meds

Köp nu

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Ebola