Fackets kritik mot polisen: ”Det drabbar allmänheten”

avJulija Sidner

NYHETER

Emil Lustig dog av en överdos – trots att familjen anmält langarna.

Polisbristen i hela Norrbotten är akut och nu riktar Arbetsmiljöverket skarp kritik mot polisen i Gällivare.

Under bara en månad i våras jobbade några få poliser 182 timmar övertid.

– Vi har inga möjligheter att förhindra brottsligheten i Norrbotten, säger huvudskyddsombudet Jan Johansson.

När Emil Lustig, 26, dog av en överdos för ett år sedan hade hans familj gång på gång anmält langarna till polisen – och varje gång fått svaret att polisen saknar resurser. 200 sekunder har granskat narkotikahandeln i Tornedalen och hur polisbristen slår mot de drabbade och deras familjer.

I Kiruna, Gällivare och Jokkmokk, ett område större än hela Danemark, arbetar endast 54 poliser, visar 200 sekunders granskning. Trots satsningar har poliserna blivit förre de senaste åren.

Sedan 2013 har skyddsombuden vid polisregion Nord kämpat för att få en förändring vid ingripande verksamheten, IGV, i Gällivare. Nu kräver Arbetsmiljöverket polisstationen på 250 000 kronor i vite. Detta på grund av bristfällig bemanning, vilket har orsakat ohälsa hos personalen.

– Det har också handlat om andra saker än bemanningsfrågan och arbetstider. Dåligt ledarskap, bristande kommunikation och inte närvarande chefer, för att nämna några. Resurserna är inte anpassade för verksamhetens behov. Arbetsgivaren har lyckats åtgärda bristerna temporärt men inte långsiktigt, säger Jan Johansson, huvudskyddsombud för polisregion Nord.

Jobbat dubbla arbetspass

I Arbetsmiljöverkets utredning framgår att personal vid Gällivarepolisen i stor utsträckning fått jobba dubbla arbetspass, som varat uppemot 21 timmar i sträck. Detta via så kallade ”speciallistor” med förlängda arbetspass och övertider. Mellan februari och mars 2017 jobbade några få poliser 182 timmar övertid.

– Bristerna har identifierats till varför situationen ser ut som den gör och det har tagits fram handlingsplaner för hur man ska hantera dem, som arbetsgivaren helt enkelt inte följt. Det finns inga godtagbara argument till varför de valt att inte göra det, vilket är frustrerande, säger Jan Johansson.

För hela Norra Lappland finns två polisbilar i tjänst dygnet runt, en i Kiruna och en i Gällivare. I dagsläget jobbar 13 poliser vid IGV Gällivare, efter att ett antal poliser tidigare i år valt att byta till polisområde Luleå/Boden. Ändå förväntas stationen klara av att bemanna sin polisbil.

”Fullständigt barock”

Jan Johansson beskriver bemanningssituationen som ”fullständigt barock”. Han fastställer att polisen i dagsläget inte har förutsättningarna för att förhindra brottslighet i norr.

– Utredningskvalitén blir lidande på grund av polisbristen. Politikerna har svikit medborgarna genom att göra polissituationen såhär, säger han.

– Region Nord har aldrig haft så få poliser som vi har idag, trots att dagsläget har en tuffare brottslighet än tidigare och en annan hotbild mot oss poliser. Vi har inga möjligheter att förebygga och förhindra brottslighet vilket drabbar allmänheten, säger han.

Ställföreträdande polisområdeschef i Norrbotten, Per Karlsson, har ingen kommentar angående skyddsombudens kritik mot ledningen. Däremot säger han att vitet tas på största allvar.

– Vitet är inte bra för vår verksamhet, vi hade kunnat lägga de pengarna på annat. Dialogen i hur vi går vidare förs i många led. Men vi har bara en viss mängd poliser här och får jobba utifrån de givna resurser vi har, säger Per Karlsson.

Detta är 200 sekunder 00:35
ARTIKELN HANDLAR OM