Flyktingmottagandet i Sverige

Aftonbladet avslöjar: 14 000 flyktingar är spårlöst försvunna

Av: 

John Granlund

NYHETER

Nästan 22 000 personer finns i polisens register över de som ska tvångsavvisas från Sverige.

Av dessa är drygt 14 000 efterlysta och listade som ”avvikna”.

Trots det hinner polisen inte med regeringsuppdraget att intensifiera arbetet med att verkställa avvisningarna.

Nya siffror från Nationella gränspolissektionen på Nationella operativa avdelningen, NOA, visar att antalet "öppna återvändandeärenden" som förts över från Migrationsverket till polisen aldrig har varit större.

Vid utgången av oktober hade polisen i uppdrag att verkställa avvisning av 21 748 personer. Av dessa är 14 140 personer efterlysta och registrerade som avvikna. Resterande 7 608 personer bor i Migrationsverkets lokaler, förvar eller boenden, eller har uppgett en adress till ett eget boende.

– Det här är ärenden som har lämnats över till polisen eftersom Migrationsverket bedömt att tvång kan behöva användas. Här är vi, med samhällets våldsmonopol, statens sista möjlighet att verkställa beslut, säger Patrik Engström, chef för NOA:s gränspolissektion.

”Platserna behövs till andra”

Bakom siffran 14 140, antalet efterlysta personer, finns ett okänt antal personer som lämnat landet.

– Vi vet helt enkelt inte var de befinner sig, säger Patrik Engström.

Sedan 2013 har polisen i uppdrag av regeringen att effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut.

På en presskonferens den 3 oktober i år gick justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) ut med att polisarbetet med att verkställa avvisningar av personer på Migrationsverkets boenden och förvar ska intensifieras.

– Vi behöver de här platserna till de nya asylsökande som kommer, sa ministern.

Men polisen uppger att man inte haft resurser till det på grund av de skärpta gränskontrollerna som infördes 12 november.

– Vi har inte gjort det och det beror på att för mycket av våra resurser går åt till att återinföra gränskontrollerna vid inre gräns, säger Patrik Engström.

”Enormt stor uppgift”

I stället har siffrorna ökat ännu mer sedan Morgan Johanssons presskonferens.

– Ja, de ökar, även om de för närvarande kommer in något långsammare eftersom så mycket av Migrationsverkets resurser går till att ta emot nyanlända i stället för att utföra utredningar om asyl, säger Patrik Engström.

I normalfall, innan beslutet som den inre gränskontrollen togs, arbetar cirka 200 poliser med verkställighet av avvisningsbeslut, enligt Patrik Engström. Han efterlyser mer resurser för att kunna utföra regeringens uppdrag.

– Det är en enormt stor uppgift och den är helt beroende av att polisen tillförs resurser, säger Patrik Engström.

Han uppger att polisen nu arbetar med att samordna sitt arbete med Migrationsverket för att kunna avvisa flera personer. Dessutom har polisen planer på att börja leta avvikna personer genom arbetsgivare som erbjuder svartjobb till papperslösa och gömda.

– Det finns vissa arbetsgivare som ser en vinst i att kunna anställa människor som inte får vara här för man kan betala dem lägre lön. Det kanske är hos sådana arbetsgivare vi ska leta efter människor som inte har rätt att vistas här, säger Patrik Engström.

Ärenden blir preskriberade

Samtidigt har polisen fortsättningsvis mycket svårt att verkställa avvisningar till Somalia, Eritrea, Libanon, Marocko och Libyen eftersom länderna inte tar emot personer som tvingas till landet. Vad gäller Afghanistan, Iran och Irak är situationen liknande.

– Där finns det risk för att de här ärendena blir liggande tills de blir preskriberade. Då får personen göra en ny ansökan hos Migrationsverket. Så kan det hålla på under ganska lång tid. Det här är ju inget som vi från polisen kan göra något åt, det är en fråga för diplomatin och politiken, säger Patrik Engström.

ANNONS

Sänk elkostnaden! Jämför elavtal och hitta ett bra avtal för dig – helt gratis!

Extern länk från Compricer

Jämför och byt nu!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige

Migrationsverket

Polismyndigheten

Morgan Johansson

Noa, Nationella operativa avdelningen