”Efter hand lät jag frustrationen ta överhanden”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Delägare Johan Lind svarar och ger sin syn
på gruppsamtalet: Försökte mana på

Johan Lind.

"Jag minns väl det samtalet jag hade med några etablerade säljare vid den ungefärliga tidpunkten för 2 år sedan. Jag hade då tagit över ansvaret att leda säljarna efter att den tidigare nationella försäljningschefen lämnat oss med kort varsel. Arbetsmoralen och självförtroendet även hos de etablerade säljarna var till följd av avhoppet och vad som föregått det väldigt låg. Jag försökte med alla medel mana på det här gänget säljare, vilka alla funnits i organisationen länge och kände mig väl. Det är ingen överdrift att säga att jag efter hand lät frustrationen ta överhanden, men jag är samtidigt säker på att de säljare som närvarade under samtalet vet och visste var gränserna går och vilka regler och rutiner de har att förhålla sig till. Tittar man på vad jag påstås ha sagt kan jag inte heller se att jag uppmanar till något annat än att anstränga sig extra för att övertyga kunderna och jobba för att komma förbi tveksamhet. Jag säger t.ex. inte att vi ska ”fulsälja”. Jag säger inte att avtal ska slutas med fel person (utan att man om den behöriga företrädare som man söker inte tar samtalet ska försöka komma fram via andra vägar.) Med en tuffare linje i försäljningsarbetet finns en risk för att kunder känner att det har gått för fort, att de inte hunnit tänka efter, eller att de inte förstått, och därför ringer in och vill annullera avtalet. Sådana samtal är inget ens våra etablerade säljare är vana vid eller tar utan att känna ett visst obehag. Vad jag kan ha uttryckt handlar om att avdramatisera detta. Annullerade avtal tjänar ingen på, och vi annullerar regelmässigt avtal som inte är träffade på ett av rättssystemet godtaget sätt, varför det vore helt poänglöst att uppmana säljarna att träffa avtal som vi senare skulle annullera. Att en chef, ledare eller tränare använder sig av ett  uttryck som innehåller förstärkningar och överdrifter för att höja lag- och prestationsmoralen är knappast något nytt. Hur många fotbollstränare har inte uppmanat sina spelare att spela fult, sparka motståndarna på benen eller något ännu värre, utan att fördenskull uppmana till misshandel, eller ens ett ringa brott mot fotbollens regelverk?"

Följ oss på Facebook Tipsa oss på granskning@aftonbladet.se

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN