Därför dömde rätterna olika

1 av 2 | Foto: Mijailovic dömdes till fängelse i tingsrätten, men i hovrätten dömdes han till vård.
NYHETER

I tingsrätten döms Mijailo Mijailovic till livstids fängelse.

I hovrätten döms han till vård.

Så här skiljer sig bedömningar:

Tingsrätten

Mijailo Mijailovic lider inte av en allvarlig psykisk störning.

I det hemligstämplade rättspsykiatriska utlåtandet framgår att Mijailovic lider av "borderline personlighetsstörning med narcissistiska drag", något som inte klassas som allvarlig psykisk störning, enligt lagen.

I den hemliga rapport som ligger bakom diagnosen, och som Aftonbladet tagit del av, framgår bland annat att Mijailo Mijailovic lider av ätstörningar och skadar sig själv.

Han visar upp drag av autism och depression, "men inte av sådan art att de motiverar motsvarande medicinska diagnoser".

Hovrättens bedömning:

Mijailo Mijailovic lider av en allvarlig psykisk störning "utan närmare specifikation" (UNS).

Det grundar sig på professor Anders Forsmans rättspsykiatriska bedömning.

Mijailovic begick brottet under påverkan av störningen och lider fortfarande av den.

Socialstyrelsens rättsliga råd, som granskat Forsmans diagnos, håller med, men gör ett tillägg:

Mijalio Mijailovic kan mycket väl ha en borderlinepersonlighet, som den rättspsykiatriska undersökningen visade.

Det innebär bland annat att han ständigt balanserar på gränsen till en psykos.

Andreas Johansson