Tusentals jobb till hotade orter

NYHETER

Närmare 2 700 statliga jobb ska flyttas till de orter som drabbas mest av omställningen inom försvaret, föreslår lokaliseringsutredningen.

Flest jobb går till Östersund

Flyttförslaget har orsakat ramaskri bland personal på de statliga verk som föreslås flytta.

Bakgrunden till utlokaliseringen av statliga verk är försvarsutredningen, som innebär nedläggning av militär verksamhet.

De orter som påverkas mest av försvarsbeslutet är Östersund, Arvidsjaur, Karlstad/Kristinehamn och Gotland och det är där de nya jobben föreslås hamna, enligt ett förslag som överlämnades till statsrådet Ulrica Messing på tisdagen.

Flest jobb till Östersund

Östersund får flest utlokaliserade jobb - 1 166 stycken.

Enligt utredaren Jan Bergqvist handlar förslaget om en avvägning mellan å ena sidan intresset av att förhindra att de fyra regionerna hamnar i arbetslöshet och ekonomisk tillbakagång, å andra sidan kraven på att statlig verksamhet ska bedrivas effektivt.

– Vi har försökt matcha den inriktning som man har i de olika regionerna med de myndigheter som passar in i den bilden, säger Bergqvist.

Även omfördelning

Av en ursprunglig lista på runt 25 myndigheter kvarstår nu 19 som helt eller delvis föreslås flytta. De tyngsta bitarna står Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan för. Arbetsmarknadsverket föreslås lokalisera 275 jobb till såväl Östersund som Karlstad/Kristinehamn och 150 jobb till Arvidsjaur, totalt 700 jobb.

Hela Konsumentverket med 190 jobb föreslås flytta till Karlstad/Kristinehamn. Nästan hela Riksantikvarieämbetet med 260 jobb hamnar i förslaget på Gotland.

Närmare 2000 jobb flyttas ut från Stockholm. Resten innebär regionala omfördelningar inom myndigheterna, främst inom Arbetsmarknadsverket.

Lägre hyra

Förslaget ökar kostnaderna för myndigheterna både i form av flyttkostnader och ökade resekostnader.

– Det blir en engångskostnad. Men mycket talar för att driftskostnaderna kommer att sänkas, säger Bergqvist.

Det kan handla om sådant som lägre lokalkostnader och även lägre löner, eftersom löneläget i Stockholm är högre än i övriga landet.

Någon bedömning av hur många personer som kan tänkas flytta med de olika myndigheterna vill Bergqvist inte ge sig på.

Protesterna mot hans förslag har inte låtit vänta på sig.

Tappar fart

Riksantikvarie Inger Liliequist tror att om Riksantikvarieämbetet flyttas till Gotland skulle det vara förödande för verksamheten.

– Vi är den enda centrala myndighet som har ansvar för kulturarvsfrågor och kulturmiljöfrågor på central nivå gentemot beslutsfattare, departement och andra statliga verk. Om vi skulle tvingas flytta skulle vår verksamhet tappa fart under ganska lång tid, säger Liliequist.

Enligt Kjell Dahlström, generaldirektör och chef för Statens institut för kommunikationsanalys (Sika), skulle den föreslagna flytten av verksamheten till Östersund vara detsamma som en nedläggning.

Jan Bergqvist tycker det är naturligt att myndigheterna i första hand pekar på de problem och svårigheter som uppstår vid en flytt.

– De myndigheter som redan har en regional organisation har varit väldigt öppna för våra förslag, konstaterar Bergqvist.

Hit flyttas jobben

Läs också:

Tidigare artiklar

aftonbladet.se/TT