Beslut i dag: Listorna släpps inte

NYHETER

Kammarrätten avslog överklagande

Namnlistorna förblir hemliga.

Kammarrätten avslog i dag ett överklagande att offentliggöra listorna på de saknade svenskarna efter katastrofen i Sydostasien.

Det är TT som överklagat Rikspolisstyrelsens beslut att hemligstämpla listorna.

Rikspolisstyrelsen har tidigare hänvisat till sekretesslagen och menat att personerna på listan skulle lida om deras namn blev offentliga. Bland annat har risken för att deras hem skulle bli utsatta för inbrott angetts som skäl.

Ett skäl för att offentliggöra listorna över saknade är, enligt överklagan, att innehållet har stort intresse för allmänheten.

Kan överklagas

Men Kammarrätten fortsätter att hänvisa till sekretesslagen och risken att personerna på listan eller deras anhöriga kommer att lida av ett offentliggörande.

Kammarrätten lutar sig mot ett beslut från 1988 då Regeringsrätten avslog en begäran om att få ut en förteckning över personer som anmälts som försvunna.

Dagens beslut kan överklagas till Regeringsrätten inom tre veckor. Något som troligen kommer att göras, uppger TT.

Finland, Norge och Danmark har redan offentliggjort sina listor över saknade.

Kristian Lindquist