SMHI varnar för bränder i skog och mark

Av:  Jennifer Berg Eidebo/TT

Riskerna för skogs- och gräsbrand kom tidigare under våren än vad som är vanligt, berättar brandingenjören Leif Sandahl. Arkivbild.
Riskerna för skogs- och gräsbrand kom tidigare under våren än vad som är vanligt, berättar brandingenjören Leif Sandahl. Arkivbild.

Gräset brinner runtom i Sverige. Torrt väder och en snöfri vinter gör att både skogar och torrt fjolårsgräs lätt fattar eld. SMHI har utfärdat varningar, men sätter nu hopp till ett regnväder som är på ingång.

I nästan hela södra Sverige ända upp till och med Västerbottenkusten är det risk för gräsbrand i snöfria delar. I bland annat Skåne, Blekinge, Kalmär län, Kronobergs län och på Gotland är det risk för skogsbrand, enligt SMHI.

– Risken för gräsbrand beror på att det finns torrt fjolårsgräs som är lättantändligt, och risken för skogsbrand beror på att det har varit så torrt på senaste tiden, säger Linus Karlsson, meteorolog på SMHI.

Bland annat på Medelpads räddningstjänst har man märkt av riskerna för gräsbränder, och senast under lördagen bröt en brand ut i Sundsvall.

– Vi har haft några gräsbränder, det börjar bli den perioden, säger Lars Rydstedt, inre befäl vid Räddningstjänsten Medelpad.

Det är inte lika illa som våren 2018, menar Lars Rydstedt, men han räknar med att det kommer att bli värre de kommande veckorna.

Även på många andra håll runtom i landet har mindre gräsbränder uppstått.

Nytt gräs dröjer

Brandrisken beror på många saker. En mild och på många platser snöfri vinter, och dessutom en torr och blåsig vår. Men ett ytterligare problem är att det nya, gröna gräset dröjer.

– Gräsbränder är ganska otrevliga för att de ofta sprider sig väldigt snabbt. Grönt gräs är så fuktigt att det hämmar och dämpar gräsbränder, säger Leif Sandahl, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Varför det gröna gräset fortfarande inte har växt upp är oklart. Kanske beror det på bristen på nederbörd, spekulerar Sandahl.

– Det borde växa upp mer gräs, det är alldeles för lite grönt gräs för att hämma gräsbrandsrisken tillräckligt. Det är en ny fara som vi inte riktigt har sett föregående år.

Mycket regn

Hur brandrisken ser ut framöver beror bland annat på hur mycket det blåser och hur torr luften är. Men avgörande är regnet.

– På måndagen så har vi ett nederbördsområde som passerar över framför allt Götaland och Svealand. Det återstår att se hur pass mycket det påverkar i och med att det är så torrt, säger Linus Karlsson.

Även ett mindre regn kan minska brandrisken, men endast temporärt. För att det ska göra någon större skillnad behövs ett regn som sjunker ned i marken och inte torkar upp direkt när vädret blir torrt igen.

– Det här lilla regnet är en temporär sänkning av risken regionalt, men inte i hela Sverige som det ser ut nu, säger Leif Sandahl.

Coronakrisen påverkar

SMHI, räddningstjänsten och MSB uppmanar till försiktighet. Det kan räcka med en gnista för att gräset ska fatta eld.

– Det är viktigt att den som är ute och rör på sig tänker efter och inte gör saker som kan starta en brand. Givetvis är det här med att slänga fimpar inte bra, det ska man låta bli. Likaså ska man vara lite försiktig med att köra bil ut i torrt gräs för bilen kan vara väldigt varm under och det kan tända eld på gräset, säger Leif Sandahl.

I och med coronakrisen lockas många ut i naturen, vilket kan öka risken för bränder ytterligare.

– Det är ofta människan som är orsaken till att en brand startar, säger Leif Sandahl.

Publisert: