Psykisk ohälsa

Ökning av psykisk ohälsa bland unga

Av: 

TT

En ny rapport visar att psykisk ohälsa bland unga har ökat. Arkivbild.
En ny rapport visar att psykisk ohälsa bland unga har ökat. Arkivbild.

NYHETER

Psykisk ohälsa bland unga ökar, visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

– Det här kan bli ett långt individuellt lidande och en stor samhällkostnad, säger Lena Nyberg, myndighetens generaldirektör.

I dag lämnas rapporten över till regeringen.

– Det är en mycket oroande utveckling att den psykiska ohälsan bland unga ökar och att den har fortsatt att öka sedan 2007, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I rapporten framgår det att symptom på psykisk ohälsa som till exempel stress, trötthet och sömnbesvär är vanligare i dag bland unga mellan 16 och 29 år än under jämförelseåret 2007. Då hade 34 procent ofta problem med stress, jämfört med den nya undersökningen där siffran ligger på 49 procent.

Ökning bland tjejer

Störst är ökningen bland unga tjejer, något som även har visats i tidigare studier. I den nya rapporten uppger 60 procent av tjejerna att de under 2018 ofta har haft problem med stress. En ökning med 18 procentenheter jämfört med 2007. Även bland killarna har stressen ökat, från 26 procent 2007 till 36 procent 2018.

– Vi kan se att utvecklingen är mer allvarlig bland unga flickor. Tjejer vittnar mycket om att de har mer prestationskrav och det som är intressant är att tjejer tycker att de har för lite fritid medan killar är nöjda med sin fritid, säger Lena Nyberg.

"Stor samhällskostnad"

Även detta är resultat som känns igen från tidigare forskning.

– Vi har försökt att göra en studie av alla de studier som finns och försökt genomlysa dem. Vi har inte hittat något underlag som riktigt går ner på djupet över vad det är som gör att vi har den här utvecklingen, säger Lena Nyberg.

Hon anser att orsakerna behöver studeras ännu närmare.

– Det här är otroligt viktigt att möta. Dels för att vi har unga i dag som lider och kanske inte ens får den hjälp de behöver, men det är också viktigt för det här kan bli ett långt individuellt lidande och en stor samhällskostnad.

Ska utreda

Under 2019 sköt regeringen till 1,7 miljarder till arbetet med psykisk ohälsa, pengar som går till både kommuner och regioner. Socialminister Lena Hallengren (S) säger att det är viktigt att stödja regioner och kommuner både vad det gäller att förebygga och möta unga. Hon betonar även att frågan gällande psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som även rör äldre.

– I Januariavtalet finns det en vårdform som vi ska utreda vad gäller psykisk ohälsa. Vi upplever att primärvården behöver möta människor med psykisk ohälsa på ett bättre sätt och med rätt verktyg, säger hon till TT.

Ministern vill se ett brett arbete mot den psykiska ohälsan.

– Vi har vetat det här under en tid och många åtgärder tas och vi behöver göra ännu mer. Därför satsar vi ytterligare inom barn- och ungdomspsykiatrin och det är viktigt att arbeta tillsammans. Det är inte enbart skolans sak eller vårdens sak att lösa utan det är någonting som vi måste lösa gemensamt, säger Lena Hallengren.

ANNONS EXTERN LÄNK

SISTA CHANSEN! Skaffa ett nytt HBO Max-konto här och få 50 % rabatt – livet ut!

HBO Max

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Psykisk ohälsa

Barns hälsa

Tonår

Barn & unga

Sömn