Lycksele

Dom i sametvist underkänner lagstiftningen

Av: 

TT

Vilken grupp har rätt till renskötsel i Tärnabyområdet? På fredagen kom Lycksele tingsrätts dom som säger att båda grupperna samer som tvistat om frågan har denna rätt.
Vilken grupp har rätt till renskötsel i Tärnabyområdet? På fredagen kom Lycksele tingsrätts dom som säger att båda grupperna samer som tvistat om frågan har denna rätt.

NYHETER

En dom i Lycksele tingsrätt kan få långtgående konsekvenser för samer och rennäringen.

Budskapet i domen är nämligen: Ändra lagstiftningen om samebyar, för den bryter mot grundlagen.

Tingsrättens dom i det så kallade Vapstensmålet handlar om en långvarig konflikt mellan två grupper samer i Tärnabytrakten, och den säger att båda grupperna har lika rätt att bedriva renskötsel i området.

I dag är det bara den ena gruppen, bestående av ättlingar till nordsamer som tvångsförflyttades till Västerbotten på 1930-talet, som är medlemmar i Vapstens sameby. Och medlemskap är enligt rennäringslagen en förutsättning för att få bedriva rennäring.

Den andra gruppen, bestående av sydsamer med djupa rötter i området, stämde samebyn och krävde tillbaka sin rätt till renskötsel. Sydsamerna har hävdat att de blivit nekade den rätten av både myndigheter i samband med att rennäringslagen infördes, och nordsamerna som nekat dem medlemskap.

Nu säger Lycksele tingsrätt, enkelt uttryckt, att de båda parterna måste verka sida vid sida.

Skrivas om

Tingsrätten säger inte att de nuvarande medlemmarna i samebyn måste ge berörda sydsamer medlemskap. Sydsamerna har, oavsett medlemskap i sameby, en på urminnes hävd grundad rätt att bedriva renskötsel, enligt domen. Enligt tingsrätten strider rennäringslagens krav om medlemskap i sameby mot grundlagen.

– Den mest naturliga följden av domen, om den står sig, är att rennäringslagstiftningen måste skrivas om. Den är lite av en fingervisning till lagstiftarna att göra något åt detta, för nu har vi en lagstiftning som inte hänger ihop, säger lagman Anders Alenskär till TT.

Rennäringslagen är vid det här laget 50 år gammal och sedan dess har samernas rättigheter i övrigt utvecklats ganska mycket, också genom grundlagsändring, fortsätter han.

– På något sätt är rennäringslagen inte riktigt anpassad till rättigheterna. Så det vi säger är att man kan inte upprätthålla medlemsparagraferna för det inskränker samers rättigheter, säger Anders Alenskär.

I egen sak

Där samebyar korrekt och transparent prövar medlemskap uppstår inte problem som i Vapsten, fortsätter han.

– Men vi har i den här domen konstaterat att de nuvarande medlemmarna i samebyn konsekvent valt att inte anta medlemmar från grenen med sydsamer. Medlemskapsreglerna är sådana att de ger samebyarna väldigt stor makt. De kan besluta i egen sak och har i stort sett vetorätt. Men här finns en möjlighet att reglera om rennäringslagen, säger Anders Alenskär.

Men närmast är frågan om domen kan rubba på de låsta positionerna i Vapstensfallet. Anders Alenskär utgår från att den kommer att överklagas.

– Jag har ingen blåögd tro att domen skulle få det att fungera bra mellan grupperna. Men vi anser att de har lika rättigheter och ska det fungera måste verksamheterna samordnas. Det naturliga är att länsstyrelserna får ta tag i frågan, säger Anders Alenskär.

ANNONS EXTERN LÄNK

Fixa vita tänder hemma på 30 minuter – köp startkit här

Dentway

Publisert:

LÄS VIDARE

Samer mot samer i unikt rättsfall

ÄMNEN I ARTIKELN

Lycksele

Samer

Renskötsel

Lycksele tingsrätt