Internet som arbetsplats – skadligt eller hälsofrämjande?

Distansarbete är framtiden menar framtidsforskaren från Uppsala

Publicerad 2020-02-03

Pendla, jobba hemifrån eller på kontorshubb?  Alternativ till traditionella kontor växer fram.

För att minska klimatavtryck och kostnader övergår allt fler arbetsplatser till nätbaserade mötesformer. En hälsofrämjande utveckling som kan underlätta för trötta pendlare menar vissa – vådligt för det sociala behovet och mellanmänskliga mötet, menar andra.

– Det är framtiden, säger framtidsforskaren Patrik Hedlund från Uppsala och framhåller kontorshubbar nära hemmet som lösningen.

15 800 personer pendlar dagligen från Uppsala till Stockholm. Ett inslag i vardagen som enligt flera studier ger sämre hälsa, ökar stress, sömnsvårigheter och risken för utbrändhet. Samtidigt blir den fysiska arbetsplatsen allt mindre viktig när kontorsarbete kan utföras på en bärbar dator och allt fler möten kan hållas online. Men det är fortfarande en ganska liten procent av befolkningen som primärt arbetar hemifrån – det blev inte som man trodde i slutet av 90-talet, att internets antåg skulle göra hemmet till den främsta arbetsplatsen.

Isolering dåligt för hälsan

Däremot har den tekniska utvecklingen medfört att videomöten i många fall ersätter fysiska sammankomster och allt fler kan jobba på distans delar av veckan. Något som de senaste åren väckt debatter om vikten av intermänskliga möten, betydelsen av småprat och det oförgängliga klockan 9-fikat.

Camilla Kylin, doktor i psykologi med inriktning på arbetspsykologi, har forskat mycket på arbete hemifrån – som till stor del vilar på nätbaserade möten. Hon menar att det är farligt att förringa vikten av det informella pratet som kan gå förlorat vid snabba avstämningar online.

– Det finns både stora fördelar och nackdelar med att jobba hemifrån eller på distans. En nackdel med att ha internet som arbetsplats är att det finns en risk för isolering. Det sociala sammanhanget är viktigt och man behöver det där korridorssnacket som kan gå förlorat vid ett snabbt videomöte, det är viktigt för välbefinnandet. Att vara för isolerad är inte bra.

Kontorshubbar lösningen

I en debattartikel i Aftonbladet framhåller framtidsforskaren, pendlaren och socialdemokratiska politikern Patrik Hedlund från Uppsala en lösning som om enligt honom kan komma till rätta med både pendlingens och hemifrånarbetets inbyggda avigsidor. Den stavas kontorshubbar, alltså jobblokaler för distansarbetare nära hemmet där personer av mångahanda yrken kan arbeta utan att behöva resa långt – och få socialt utbyte. En lösning som han menar ska underlätta livspusslet och dessutom bryta trenden där vissa stadsdelar och förorter förpassas till sovplatser där restauranger och nöjesliv dukar under.

En debattartikel som möttes av starka reaktioner i flera av Facebooks pendlargrupper.
– Det här väcker verkligen känslor. Många pendlare som har pendlat i många år upplever att det är stressigt och inte en optimal situation, säger Patrik Hedlund.

– Givetvis finns det många frågetecken kring det som måste rätas ut. Vem skulle finansiera sådana arbetshubbar och därtill säkerheten? Hur funkar det med ett ställe där det rör sig arbetare från flera olika företag och myndigheter? Hur skyddar man företagens integritet?

Vissa av frågorna kan komma att besvaras i forskning som pågår kring detta nu. Bland annat genomför KTH en studie på en jobbhubb i Stockholms-förorten Tullinge som kommer att fungera som ett ”living lab” där forskare följer de som arbetar i hubben genom att jobba tillsammans med dem.

Gamla föreställningar luckras upp

Psykologen Camilla Kylin menar att det är bra att alternativ till traditionella kontor börjar växa fram.

– När vi började forska på arbete hemifrån trodde vi att det skulle bli mer utbrett. Det finns gamla föreställningar om hur man jobbar bäst, om att ”arbete, det är att gå till ett traditionellt kontor.” Det är attityder, föreställningar som är lite gammalmodiga. Det är klart att det finns nackdelar och trösklar, men distansarbete kan ha många hälsofördelar och utmaningar som gränssättning, struktur och rutiner har visat sig växa fram i efterhand.

Följ ämnen i artikeln