Studie: Rökning bakom hög corona-dödlighet

Rökning är en av orsakerna till att insjuknade blivit svårt sjuka eller dött av corona-viruset. 

En studie gjord på 78 patienter i Kina talar för detta.

– Rökare eller före detta rökare visade 14 gånger större sannolikhet till försämrat tillstånd eller dödsfall, säger Matz Larsson, överläkare vid Örebro Universitetssjukhus.

En stor majoritet av de som avlidit till följd av sjukdomen covid-19 i Kina och Italien var män. Enligt en genomgång publicerad i tidskriften The Lancet är siffran så hög som 80 procent.

En faktor bakom detta skulle kunna vara att betydligt fler män än kvinnor röker i både Italien, men framför allt i Kina. Kina har mer än 300 miljoner rökare och är världens största producent av tobaksvaror. En miljon rökare dör årligen i sjukdomar som cancer, hjärtinfarkt och stroke.

Många män röker i Kina.
Många män röker i Kina.

Ökade risken 14 gånger

En studie som gjorts på 78 corona-patienter i Kina ger stöd för att rökning kan spela en huvudroll när det gäller covid-19.

Att vara rökare eller före detta rökare ökade risken för ett allvarligare förlopp och dödlighet med så mycket som 14 gånger. Rökning var dessutom den starkaste riskfaktorn av de som undersöktes i studien.

– Det kan bero på att de hade rökrelaterade sjukdomar från början, till exempel KOL. Forskningen är i sin linda, men varningslampan tänds, säger Matz Larsson, överläkare vid hjärt-lung-fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Resultaten ligger i linje med andra, tidigare rapporter som visat hur vissa influensaepidemier drabbar rökare mer än andra.

– Det blir en väldigt bred påverkan av infektionsförsvaret av att röka, rent teoretiskt är det inte bra att vara rökare om man utsätts för infektioner. Många studier visar på detta, säger Matz Larsson.

– En studie gjord inom höft- och knäkirurgi har visat att om man slutar röka åtta veckor före en operation, så fick man betydligt mindre komplikationer.

Ambulans vid intensivvårdsakuten på Karolinska sjukhuset i Solna.
Ambulans vid intensivvårdsakuten på Karolinska sjukhuset i Solna.

”Hjärtat bättre efter ett par dagar”

Matz Larsson menar att sluta röka kan vara ett sätt att förbereda sig för en infektion.

– Det tror jag absolut, det har påverkan på hela hälsan. Hjärtat mår bättre redan efter ett par dagars rökfrihet. Och infektionsförsvaret borde rimligtvis börja återhämta sig.

– Jag är förvånad att man inte tagit upp detta mer i diskussionerna. Samtidigt är det viktigt att inte skuldbelägga den som röker. Men de som vill göra sitt yttersta för att påverka hälsan, ska få samhällets stöd. Sluta Röka-linjen ger beteendestöd per telefon, inte så dumt i dessa dagar, säger Matz Larsson.

Läkartidningen

PODD Corona - därför skiljer sig ländernas agerande

I dagens Aftonbladet Daily reder vi ut huruvida länder agerar olika - och i så fall varför. Gäst är Emma Frans.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publisert: