EU

EU-ledare inleder dragkamp om EU:s toppjobb

Av: 

TT

NYHETER

EU-ledarna vill visa upp enighet och framtidstro på toppmötet i Sibiu.

Men bakom kulisserna väntar den känsliga frågan om EU:s topposter.

EU-ländernas stats- och regeringschefer samlas på torsdag i rumänska Sibiu för att diskutera unionens prioriteringar de kommande åren.

Mötet är tänkt att visa att de 27 EU-ledarna står eniga och tror på unionens framtid. Den 28:e EU-ledaren, den brittiska premiärminister Theresa May, deltar inte på grund av brexit.

Är uppslitande

I utkastet till deklaration från Sibiumötet lovar ledarna att försvara "ett" Europa från öst till väst och från nord till syd och att hålla ihop "i ur och skur".

De djupa sprickor som finns väntas inte bli synliga i Sibiu, eftersom inga beslut behöver tas.

Däremot kommer en första informell diskussion hållas om hur man ska tillsätta EU:s topposter. Ovanligt många sådana jobb blir snart lediga och sådana diskussioner har alltid potential att bli uppslitande.

Det har blivit dags att byta ut både EU-kommissionens ordförande, luxemburgaren Jean Claude Juncker och EU-ledarnas ordförande, polacken Donald Tusk. Deras efterträdare får stort inflytande över EU:s agenda de kommande åren.

Namn som nämns

I spekulationerna om kommissionens näste ordförande nämns nuvarande EU-kommissionären, fransmannen Michel Barnier. Ett annat namn är tysken Manfred Weber, som är toppkandidat för högermittenpartierna i EU-parlamentet, partgruppen EPP.

Som EU-ledarnas ordförande nämns till exempel Nederländernas premiärminister, liberalen Mark Rutte.

Även en ny ordförande för Europeiska Centralbanken och posten som EU:s utrikesminister ska tillsättas.

Den stora sammandrabbningen om topposterna väntas dock först vid EU-toppmötet i juni i Bryssel.

Ett extra toppmöte den 28 maj, två dagar efter EU-valet, kan komma att utlysas för bland annat den frågan.

Inga överraskningar

I Sibiu står inte frågan på den officiella agendan. Toppmötets ordförande Donald Tusk ska dock redovisa sina tankar om hur man ska gå till väga för att enas om tillsättningarna. Några namndiskussioner väntas inte.

Enligt den officiella dagordningen för Sibiumötet ska diskussionerna handla om EU:s strategiska agenda 2019–2024. Agendan ska antas i juni.

Toppmötets ordförande Donald Tusk har i sin inbjudan till EU-ledarna skickat med ett inspel om vad EU bör prioritera i den strategiska agendan för de kommande åren. Det inspelet innehåller inga överraskningar.

Liknande prioriteringarna har EU-ledarna ställt sig bakom både vid det informella toppmötet i Bratislava 2016 och i samband med att den så kallade Romdeklarationen antogs 2017.

Konflikter väntar

I diskussionsunderlaget till Sibiu pekas områden ut som EU bör fokusera på. Det handlar bland annat om att stärka gränserna, bekämpa terrorism, reformera EU:s asylsystem, samt fördjupa den inre marknaden och valutaunionen.

Andra prioriteringar är klimatarbetet, det sociala skyddet för medborgarna, fördjupa samarbetet kring försvarsinvesteringar och att stärka EU:s roll i världspolitiken.

Även bakom de prioriteringarna finns sprickor mellan EU-ledarna, inte minst när det gäller EU:s gemensamma asylpolitik. Det är en fråga som återstår för EU-länderna att försöka enas om.

En annan utmaning för EU-ledarna är att enas om EU:s långtidsbudget för 2021–2027.

Den sammandrabbningen startar i höst.

ANNONS

Hjälp barnen på plats! Genom UNICEF kommer din hjälp fram.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

LÄS VIDARE

EU-valet: Alla datum att hålla koll på

ÄMNEN I ARTIKELN

EU

EU-valet

Donald Tusk

Jean-Claude Juncker

Michel Barnier

Theresa May

Sibiu