Kan slippa biopsier vid misstänkt prostatacancer

Foto: Dan Hansson/SvD
NYHETER

En av fyra med misstänkt prostatacancer skulle kunna slippa onödiga vävnadsprover - om de först undersöks med MRI.
Det visar nya rön från Lancet.

Varje år utförs en miljon biopsier (vävnadsprover) på prostatan vid misstänkt prostatacancer i Europa. Provtagningen ger risk för blödningar, smärta och livshotande blodförgiftning, vilket drabbar två procent i Sverige.

Men om männen först undersöks med MRI - Magnetisk resonanstomografi - skulle det kunna förbättra diagnostiken och förhindra onödiga biopsier hos var fjärde man med förhöjt PSA-värde i blodet (prostataspecifikt antigen).

Samtidigt skulle antalet män som blir överdiagnostiserade kunna minska med fem procent. Det rör sig om män med ofarlig prostatacancer, som inte kommer ge dem besvär under deras livstid.

Ofarlig prostatacancer

Det visar en ny studie i The Lancet.

Om männen först undersöks med MRI kan man få information om tumörens storlek, hur tät den är och hur nära blodbanorna den ligger. Det gör det lättare att urskilja aggressiv cancer från ofarlig i ett tidigare skede.

I studien undersöktes 576 män med misstänkt prostatacancer först med MP-MRI och därefter togs biopsier. Med hjälp av MRI kunde 93 procent av all den aggressiva cancern diagnostiseras - till skillnad från 48 procent med enbart biopsier.

Minska överdiagnostiken

Och nio av tio män som fått negativt besked på MRI hade heller ingen cancer eller en harmlös cancer. Så diagnostiken med MRI är mycket träffsäker.

– Vårt resultat visar att MP-MRI bör användas före biopsi, säger forskaren bakom studien, Hashim Ahmed, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Vår studie visar att om man använder de båda testerna skulle man kunna minska överdiagnostiken av ofarlig cancer med fem procent och förhindra att en av fyra män måste genomgå biopsier i onödan, samt även förbättra upptäckten av aggressiv cancer från 48 procent till 93 procent.

FAKTA

prostatacancer:

  • I Sverige diagnosticerades 10 985 män med prostatacancer 2014, varav 1 700 hade en spridd och obotlig cancer.

  • Ärligen dör runt 2 500 män i sjukdomen.

  • Var femte svensk man drabbas någon gång i livet av prostatacancer.

  • Runt hälften har en ofarlig och långsamväxande cancer som inte omgående behöver behandlas, utan kan övervakas.

  • Studier visar att 80 procent av PSA-testerna (prostataspecifikt antigen) är falskt positiva. Då kan det förhöjda värdet bero på prostataförstoring eller ofarlig prostatacancer.

  • Bara en av fem män med förhöjt PSA-värde behöver behandlas för prostatacancer.