Bildt: Kan hamna i rent explosiv situation

Maria Davidsson/TT

Publicerad 2023-07-22

Dåvarande utrikesminister Carl Bildt (M) och statsministern Fredrik Reinfeldt (M) fick krishantera när publiceringen av Vilks rondellhund väckte protester. Arkivbild.

Carl Bildt (M) var utrikesminister när konstnären Lars Vilks teckning av en rondellhund orsakade kraftiga protester i den muslimska världen.

– Det här är värre. Och har förutsättningar att bli ännu värre, säger han om dagens kris.

Regeringen Reinfeldt befann sig 2007 i en liknande situation som den som regeringen Kristersson nu är mitt uppe i. Men Carl Bildt gör bedömningen att dagens kris är värre.

– Att bränna koranen är mer symboliskt och mycket mera känslomässigt än vad Lars Vilks teckning var, säger Bildt till TT.

Dessutom kan situationen eskalera, risken finns att det blir fler koranbränningar, som eldar på stämningarna ännu mer.

– Då tror jag att vi kan hamna i en rent explosiv situation, säger Bildt.

– Det är ett säkerhetshot mot svenska intressen som är rätt betydande.

Tände gnistan

Det som tände gnistan 2007 var en teckning av konstnären Lars Vilks som publicerades i Nerikes Allehanda (NA). Den föreställde Muhammed som rondellhund och ledde till kraftiga reaktioner, bland annat utfästes en belöning till personer som skulle mörda Vilks och NA:s chefredaktör.

I Pakistan brändes den svenska flaggan och en docka föreställande statsminister Fredrik Reinfeldt. Svenskar avråddes från att resa till flera länder i Mellanöstern.

I detta läge försökte regeringen Reinfeldt att kyla ner situationen.

– Det var Fredrik mer än jag som skötte det hela. Han hade ett rätt intensivt engagemang med framför allt de olika muslimska ländernas ambassadörer i Stockholm, och andra dialoger också för att försöka dämpa det hela, säger Bildt.

Reinfeldt höll också ett anförande i moskén i Stockholm, riktat till muslimer i Sverige, minns Bildt.

Exakt vad som pågår i kulisserna i dag är svårt att veta, men även den nuvarande regeringen försöker kyla ner situationen, uppger källor till TT. Man vill undvika att eskalera situationen så att svenskar och svenska intressen utomlands hamnar i fara. Men det handlar även om säkerheten i Sverige.

Det är orsaken till att statsminister Ulf Kristersson (M) och utrikesminister Tobias Billström (M) har varit återhållsamma med uttalanden efter den senaste koranbränningen.

Akuta säkerhetsrisker

Ett par år före rondellhunden hade den danska tidningen Jyllandsposten publicerat karikatyrteckningar av Muhammed, vilket ledde till våldsamma protester mot Danmark. Den svenska regeringen hade lärt av ”danskarnas misstag” som Bildt uttrycker det, det vill säga svenskarna fokuserade mer på dialog.

Men det var också mycket fokus på säkerhetsläget, framför allt för personalen på svenska ambassader.

– Från UD-perspektivet är det en akut säkerhetssituation att hantera, som säkerligen också bekymrar den nuvarande regeringen rätt avsevärt, säger Bildt.

Blir det ohållbart kan personal behöva tas hem från ambassader eller skyddet förstärkas.

– Dilemmat är att UD kan göra sådana åtgärder när det gäller ambassader, men vi har praktiskt taget inga möjligheter att skydda andra svenska intressen ute i världen, säger Bildt.

Svårt att ha kontroll

Han konstaterar också att för politiker och diplomater är det mycket svårare att hantera kriser som handlar om religion än att lösa konflikter i sakfrågor.

– Diplomati och utrikespolitik handlar om relationer mellan stater, här handlar det framför allt om att det finns grupper – fundamentalistiska, terroristiska eller väldigt religiöst övertygade - som ser detta som så utmanande att de plötsligt vill ta saken i egna händer, säger Bildt.

– Det ligger utanför den traditionella stat-till-stat-diplomatin och är därför mycket svårare.