”Ett steg tillbaka till militärdiktaturen”

Egyptiska militärens taktik inför de så kallade demokratiska valen i vår är avslöjad.

Man terrorstämplar och förbjuder sin huvudmotståndare, Muslimska brödraskapet.

Hur det ska kunna resultera i demokrati är en gåta för mig.

General Sisi

I stället är det i praktiken ännu ett steg tillbaka till den militärdiktatur som rådde före den folkliga resningen för snart tre år sedan. Då störtades diktatorn Hosni Mubarak som backats upp av militären i 30 år.

Sedan följde en kaotisk process mot demokrati som resulterade i att islamisterna i form av Muslimska brödraskapet kom till makten i hyfsat demokratiska val. Brödraskapet var helt enkelt en organisation egyptierna kände till. Om de liberala partierna visste man inget.

Men president Muhammed Mursi hade inte suttit mer än ett år när militären störtade honom i en kupp som verkade ha folkligt stöd.

Mursi försökte skaffa sig en massa extra makt samtidigt som han islamiserade Egypten vilket en stor del av befolkningen uppenbarligen är emot.

Sedan dess har militären i skepnad av generalen Sisi bit för bit återupprättat militärdiktaturen. Tusentals av Muslimska brödraskapets ledare och anhängare har fängslats på vaga grunder. Ett antal hundra av dem dödades under våldsamma sammandrabbningar i höstas.

Brödraskapet förbjöds för att på juldagen bli stämplade som en terroristorganisation.

För mindre än ett halvår sedan hade de den politiska makten. Nu är man plötsligt terrorister.

Militären hänvisar till ett antal terrordåd som man anser att brödraskapet ligger bakom trots att andra organisationer, bland annat militanta islamister, tagit på sig ansvaret för dessa. Brödraskapet nekar till att man överhuvudtaget ägnar sig åt våldsdåd riktade mot regimen.

Jag vill inte på något sätt försvara brödraskapet men terrorstämplingen är klart suspekt.

Militären står under starkt tryck - inte minst från USA - att genomföra demokratiska val i vår som man utlovat. General Sisi vill inte riskera att Muslimska brödraskapet lyckas göra come-back via valurnorna. Terrorstämplingen avlägsnar militärens starkaste motståndare.

Men det sker till priset av att Egypten får ett valresultat som ur demokratisk synvinkel är tämligen värdelöst. Det är som om Alliansen under Reinfeldts ledning skulle förbjuda socialdemokraterna från att ställa upp i valet i september. Då kan man lika gärna låta bli att hålla val.

Efter den lovande arabiska våren i februari 2011 har Egypten hamnat i en återvändsgränd där den årtionden gamla konflikten mellan militären och brödraskapet åter flutit upp till ytan och helt dominerar samhällslivet. Två motståndare som båda utan minsta tvekan använder totalitära metoder.

General Sisi har iklätt sig Mubaraks roll och bygger upp en personkult runt sig själv. Han verkar onekligen vara populär i breda folklager men det han ägnar sig åt är rent förräderi mot den arabiska vårens drömmar.

Resultatet är att de landvinningar som ändå gjorde 2011 är på väg att utraderas. Militären ökar åter sin kontroll över massmedia. Rättväsendet går åter i regimens ledband.

Förlorare är alla de tusentals egyptier som vågade sig ut på gatorna för snart tre år sedan för att kräva demokrati och frihet.