Så säger EU-topparna om danska fläsket

Av: Lisa Röstlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Ingen vill att Sverige som land ska bojkotta danskt fläsk – men bara en äter det.

Däremot vill alla EU-toppkandidater Aftonbladet pratat med sätta hårdare press på länder som inte följer EU:s regler om djurhållning.

– Man får inte glömma att det är 24 länder som bryter mot dem, bara fyra som följer dem, säger Marit Paulsen (FP).

Aftonbladet har ringt runt bland partiernas EU-toppkandidater och frågat:

Bör Sverige bojkotta danskt fläskkött?

Gunnar Hökmark (M):

– Nej det är som konsument man ska göra det valet. Men så länge Danmark inte följer de lagarna man har tycker jag man som konsument bör undvika det, det gör jag själv. Sedan är det viktigt att se till att Danmark följer de lagar och regler vi har. Kommissionen måste klämma till Danmark genom att ta till de instrument man har med sanktioner av olika slag. De problem vi nu ser i Danmark beror på att danskarna fått hålla på och bryta mot reglerna för länge. Det finns inga undanfllykter och jag tycker kommissionen varit alldeles för slapp i frågan.

Kent Johansson (C):

– Jag tycker att konsumenter och handlare definitivt ska välja bort kött som inte är producerat på ett lagligt sätt. I dag får man inte ge antibiotika förebyggande till djur och då ska man inte köpa det här köttet heller. Jag gjorde en skrivelse till kommissionen och blev förbannad över det likgiltiga svar jag fick: det var undanglidande och det framgick att man inte tänkte göra något åt saken. Jag kommer bevaka att det här följs upp, både för djurens, matens och hälsans skull. Det blir ett omvänt förhållande om de som inte följer reglerna blir de som blir de ekonomiska vinnarna.

Marit Paulsen (FP):

– Om det handlar om att bojkotta i butiken är det helt rätt. Men man får inte glömma bort att det inte bara handlar om Danmark. Det är 24 länder som klipper grissvansar och därmed struntar i EU:s djurregler, bara fyra länder som inte gör det: Finland, Sverige, Litauen och Luxemburg. Större delen av världen föder upp grisar på det här sättet. Amerikanska Smithfield är världens största grisproducent, och det finns ingen som använder så mycket antibiotik och vidrig djurhållning som dem. Mina slagord den här kampanjen är: rädda den svenska djuruppfödningen. De svenska bönderna lyckades ta bort preventiv antibiotikaanvändning på 1980-talet. Hela världen bör adoptera den kunskap vi har inom 10 år.

Marita Ulvskog (S):

– Handelskrig mellan grannar känns inte så där jättevettigt. Men personligen bedriver jag redan sedan länge en bojkott mot danskt fläskkött. Jag tror att man får börja med sig själv, sedan är det ju bra om även butiker väljer att engagerar sig. Men jag tror främst vi politiker på EU-nivå måste göra jobbet för att Danmark ska leva efter de djurskyddslagar som EU har. Man måste införa olika typer av sanktionssystem. Det ska kosta att bryta mot reglerna, för konsumenter men också för grisarnas skull. Svenska grisbönder blir ju utkonkurrerade, de har inte en chans att klara sig om alla de som bryter mot reglerna klarar sig undan.

Isabella Lövin (MP):

– Vi tycker i ett första led att man ska bojkotta det i offentliga kök där skattebetalarna lägger sina pengar. Sedan är det ju väldigt många saker man måste göra: svenska regeringen måste sätta hårt mot hårt mot EU-kommissionen för att de länder som inte följer reglerna straffas. Jag är förvånad att Eskil Erlandsson inte reagerat tidigare än för ett några veckor sedan med att skriva till kommissionen. när det här varit känt i tio år, och det är svenska grisbönder som drabbas.

– Det här är en fråga om människors hälsa lika mycket som djurens lidande. I och med antibiotikaresistensen som uppstår i de här enorma djurfabrikerna hotar vi våra barns hälsa. Det är verkligen en ödesfråga för människan att vi lyckas stoppa de stora djurfabrikerna, där man ger hela besättningar preventiv antibiotika. Det blir ju drivhus för antibiotikaresistens. Om en dansk grisbonde kommer in på akuten får den komma in på isolering i dag. Det visar allvaret i det här. Pratar man ekonomiska termer: om det är för dyrt att ha en produktion utan antibiotika: vilka samhällskostnader får vi om vi får sjukdomar som man inte längre kan bota med antibiotika?

Malin Björk (V):

– Själv köper jag inte danskt fläskkött. Vi ser positivt på att individer och olika matkedjor och butiker bojkottar, eftersom Danmark inte lever upp till EU:s krav. De staplar ju grisar på varandra. Men vi anser också att EU:s krav är för låga och att man ska få gå före som EU-land, genom att enskilda länder kan sätta hårdare lagar. Det rimliga vore att det är svenska lagar som gäller för det kött som säljs i Sverige. Det är samma med antibiotikabehandlat kött som med kemikalier: tycker vi att en kemikalie är farlig måste vi kunna förbjuda den. Det är absurt att ett land inom EU inte kan besluta om hårdare krav. Jag tycker detta är en diskussion som är central i handelsavtalet TTIP som kommer mellan EU och USA. Där ser vi att vissa partier är svajiga: Alliansens partier sätter tydligt storföretagens intressen före mat, miljö och till och med demokrati.

Christian Engström (PP):

– Nej det tycker jag inte. Vi ska övertala danskarna att följa vettiga, rimliga djurhållningsregler, men någon bojkott, nej. Jag tycker inte att vi på politisk nivå ska bojkotta, men att konsumenter och butiker gör det är bara bra. Själv tittar jag inte på ursprungsmärkningen när jag köper bacon. Det gör jag inte, men det kanske man borde. Det är nog stor chans att jag börjar titta på den.

Soraya Post (FI):

– Ja, jag tycker vi borde bojkotta och det har jag sagt länge. Det var flera år sedan jag slutade köpa danskt fläskkött. Det handlar om multiresistens och djurhållningen med knorrarna på grisarna. Jag tycker absolut vi borde bojkotta och vi borde lyfta frågan i parlamentet om hur varje land sköter sina djur.

Kristina Winberg (SD):

– Om inte Danmark slutar med att kupera svansarna tycker jag vi kan bojkotta. Det finns en lag som säger att man inte får kupera svansarna på grisarna och då tycker jag inte man ska göra det. Grisens knorr visar om den mår bra: är knorren slak mår den dåligt. Men jag vill också förbjuda halalslaktat kött där djuren slaktas fruktansvärt utan bedövning.

Lars Adaktusson (KD):

– Det viktigaste just nu att EU kommissionen sätter press på Danmark att sluta bryta mot djurskyddslagstiftningen. Det är hög tid att Danmark lever upp till sina förpliktelser och tar konsumenternas oro på allvar.

Publicerad: