"Viktiga klargöranden i Kärrtorps-domen"

Uppdaterad 2018-08-24 | Publicerad 2014-03-26

Domen om det våldsamma upploppet i Kärrtorp kommer inte nämnvärt påverka den högerextrema rörelsen.

Däremot har den stor betydelse för att händelseförloppet klarlagts - att nazisterna var angriparna

– Det är en upprättelse för många av dem som drabbades, säger Alexander Bengtsson vid stiftelsen Expo.

Åklagaren hade gjort gällande att de tre ledargestalterna Emil Hagberg, Peter Jusztin och Joakim Blixt Eriksson och var att betrakta som anstiftare och anförare.

Men tingsrätten ansåg att detta inte var tillräckligt visat - varför straffen inte blev längre. Åtta månader för "nästeschefen" Hagberg respektive sex månader för de andra.

Staffen har liten betydelse för Svenska motståndsrörelsen

Straffen är så korta att betydelsen för deras organisation Svenska motståndsrörelsen, bara är marginell, menar Alexander Bengtsson vice VD för Expo.

– Tittar man på Hagberg så har han redan suttit av tre av de åtta månaderna, och kommer att vara ute till valrörelsen, säger han.

Alexander Bengtsson anser att förundersökningen hur som helst visat att det inte bara var något spontant, litet nazistmöte som ledde fram till upploppet utan att det var planerat.

– Det slås ju också fast i domen att det var nazisterna som faktiskt var dom som attackerade, vilket förhoppningsvis också leder till att man kan dra streck i den diskussion som varit om huruvida detta verkligen var en attack från nazister.

– Nu finns det på pränt i en dom och det tror jag är en upprättelse för många av dem som drabbades av detta.

”Talar om det som en ideologiskt politiskt övertygad miljö”

Alexander Bengtsson säger att händelsen i Kärrtorp inte är första gången den här typen av attacker sker, och inte heller första gången som det följs av någon sorts folkligt uppvaknande.

– Men jag tycker mig faktiskt se ytterligare en beståndsdel som är viktig och som vi inte får tappa nu: Och det är diskussionen om hur man kan förebygga den här typen av händelser och förebygga nyrekrytering till den här typen av våldsamma miljöer.

– Nu har det faktiskt skett en förskjutning från de lösa boliner-förklaringsmodellerna, att de inte hade en närvarande pappa när de var små, eller att alla är lika goda kålsupare.

– Istället talar man om detta som en faktiskt ideologiskt politiskt övertygad miljö, och hur samhället kan göra sociala investeringar för att förhindra detta. Och det tycker jag har varit bra och hoppas att den diskussionen fortsätter, kanske framför allt på politisk nivå.

”En valrörelse med en väldigt aktiv naziströrelse”

Alexander Bengtsson bedömer ändå att de nazistiska organisationerna kommer att fortsätta att trumma på framöver.

– De känner att de har vind i seglen nu, och vi kommer att ha en valrörelse med en väldigt, väldigt aktiv naziströrelse. Svenskarnas parti exempelvis, kandiderar förmodligen i över 30 kommuner.

Och varför känner de vind i sigelen?

– Flera saker. Sverigedemokraternas närvaro i samhällsdebatten. Läget internationellt, med likasinnade som Svoboda och Högra sektorn i Ukraina, Gyllene gryning i Grekland, deras framgångar.

– Och att man är mer erfaren och välorganiserade nu. Det är inte en rörelse bestående av förvirrade 16- och 17-åringar. Utan de som är i ledande ställning är ju erfarna nazistledare, några av dem har varit med sedan början av 90-talet. De har lärt sig av misstag, lärt sig av framgångar. Och upplever att tonläget i samhällsdebatten är något som gynnar dem.