Nu kommer beskedet om Bergwall

Publicerad:
Uppdaterad:
Sture Bergwall i förvaltningsdomstolen i Falun
Foto: HENRIK HANSSON
Sture Bergwall i förvaltningsdomstolen i Falun

I dag kommer Rättsmedicinalverket (RMV) att lämna in sin utredning av Sture Bergwalls psykiska hälsa till förvaltningsrätten i Falun.

Vid förhandlingen i oktober var experterna oeniga om att han skulle släppas fri.

Därför beslutade domstolen att det skulle göras en ny utredning.

Om RMV anser att Bergwall är frisk kommer domstolen troligen, även om de i teorin kan gå emot utredningen, att besluta att han ska skrivas ut från den slutna rättspsykiatriska vården.

Undersökningen har utförts under sex veckor, av tre personer: rättspsykiater, psykolog och socialutredare från Rättsmedicinalverkets enhet i Göteborg. Att den inte görs i Stockholm beror på att verksamhetschefen där ledde den tidigare undersökningen av Bergwall 1991.

Johan Montelius, domare i målet, kände inte att det fanns en entydig bild efter förhandlingarna.

– Det här är en person som inte undersökts på över 20 år, det gör att vi inte kan fatta ett beslut på det material vi har, sade han i oktober.

Vladislav Ruchkin, överläkare på Säters sjukhus där Bergwall vårdas, kallade då beslutet om en ny utredning "onödigt". Han anser att Bergwall fortfarande är sjuk, och inte kan släppas fri.

Frikänd för åtta mord

Att en förvaltningsrätt vänder sig till Rättsmedicinalverket för en så här grundlig utredning av en redan dömd person har aldrig hänt förut.

Bergwall dömdes 1969 för övergrepp på unga pojkar. Han skrevs åter in på Säters sjukhus i början av 1990-talet efter att ha begått ett bankrån. Där började han erkänna mord, varav han dömdes för åtta. Han är i dag frikänd från alla mord.

Säters sjukhus anser inte att han kan skrivas ut, men det är domstolen som avgör. De omprövar vården varje halvår.

Vid förhandlingen i oktober var två experter kallade. Den ena sade nej till utskrivning, men ansåg att han borde flyttas från Säter. Den andre sade tydligt ja, och var kritisk till vården.

TT

Publicerad: