”Hen vill vi pussa i påsk”

Aftonbladet ställde två frågor till 57 kända svenskar:
1. Vem vill du pussa i påsk? 2. Vem vill du ge lite påskris? Läs svaren i bildspelet.   ”Najs att pussa Jesus”  ”Vill pussa Pererik Åberg”  De får en dask av påskriset: ”Vill smiska mig i bastun”

50 kända svenskar svarar