Underjordisk sjö hittad i rymden

Den lilla vattenmolekylen av två väte och en syre-atom är väsentlig för allt levande.

Och nu växer förhoppningarna om liv utanför jorden:

Tecken på en stor underjordisk sjö har upptäckts på en måne i rymden. 

Samtidigt som nyheten kom om att det kan finnas liv på Mars har forskarna gjort ännu en rymdupptäckt.

I en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science presenterar forskare vid vid Cornell University sitt rymdfynd.

De har hittat tecken på att en hel underjordisk sjö, stor som ungefär som 14 Vänern, har hittats på Saturnus måne Enceladus.

Vilket kan tyda på att det funnits - eller finns - liv på Saturnus sjätte största måne.

Vatten vid sydpolen

Tidigare har forskare och rymdsongen Cassini hittat tecken på att underjordiska vattensamlingar finns på Titan, också en av Saturnus månar och på Jupiters måne Europa. Forskarna har även hittat tecken på att Callisto och Ganymede, månar till Jupiter, kan ha sjöar som finns under ett istäcke.

– Jag ser detta som ett ymnighetshorn av beboeliga miljöer i det yttre solsystemet, säger forskaren Jonathan Lunine vid Cornell University till CNN.

Vid den norra polen av Enceladus finns ett tjockt istäcke på runt 48 000 meter.

Men vid månens sydpol tros istäcket vara tunnare, runt 30-40 000 meter, och forskarna tror att det därför finns en underjordisk sjö i området.

Klippig markyta

Sjön förefaller att vara djupast vid sydpolen och tunnare längre ut och enligt forskarna finns det en klippig kärna under den. Vilket data från av rymdsonden Cassini också pekar på.

Om uppgifterna stämmer innebär det att vattnet som passerar genom klippigheten kan plocka upp ämnen som fosfor, svavel, kalium och natrium - ämnen som är avgörande för att skapa liv.

Forskarna bakom studien har nu en rad förslag för att undersöka Enceladus närmare. Bland annat genom att med avancerade instrument fånga upp molekyler spritts upp genom sprickor i isen.

– Det kan vara det avgörande beviset huruvida det finns liv där nere eller inte, säger forskaren Jonathan Lunine vid Cornell University till CNN.

Publisert: