Här ligger kroppar framme och ruttnar

avAnders Johansson, Mattias Sandberg

NYHETER

”Synen därinne är fruktansvärd”

”det är människor vi hanterar” Extern begravningspersonal har slagit larm på sjukhusets anslagstavla. ”Täck kropparna för Guds skull!!”, står det bland annat.

Bårhuset på Karolinska universitetssjukhuset byggs om för miljonbelopp.

Trots det får kropparna ligga och ruttna.

– Behandlingen saknar all värdighet, säger en person med insyn i verksamheten.

Foto: Foto: pernilla wahlman
”överbelastat” Enligt föreståndaren har bårhuset på Karolinska universitetssjukhuset varit hårt belastat under jul- och nyårshelgerna.

Bårhuset på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge genomgår en stor ombyggnad. Sjukhuset vill utöka sin kapacitet och förbättra hanteringen av avlidna.

Men under de senaste veckorna har rutinerna brustit rejält.

Förvaras i blodiga lakan

Kroppar har fått ligga så länge att de har börjat ruttna. De avlidna förvaras i blodiga lakan, ibland utan att vara ordentligt övertäckta och ibland med blottade kön.

– Synen därinne är fruktansvärd. Trots att det är sjukhusets förbannade skyldighet att hantera de avlidna värdigt. De borde åtminstone skyla kropparna eller plasta in dem om förruttnelseprocessen är långt gången. Man skulle aldrig låta en levande person ligga uppfläkt på det här sättet, säger en person med insyn i verksamheten.

Situationen är så illa att extern begravningspersonal nu har slagit larm på sjukhusets anslagstavla.

”En viss sanning”

– Det ligger en viss sanning i kritiken. Men det har varit många avlidna som har kommit in till oss under jul- och nyårshelgerna. Och flera har dessutom legat ett tag i sina hem. Så förruttnelseprocessen har redan inletts, säger Gert Ridhagen, bårhusföreståndare.

Och eftersom begravningsbyråerna inte har några egna lagerutrymmen kan kropparna bli kvar länge.

– Väntetiderna på jordfästning är extra långa under helgerna. Så vi har helt enkelt varit överbelastade. Men vi måste givetvis förbättra oss, säger Gert Ridhagen.

Aftonbladets avslöjande om missförhållandena kom dock som en överraskning för verksamhetschefen.

– Jag är nytillträdd och har inte fått några rapporter om det här. Men jag blir chockad om det stämmer, säger Mikael Björnstedt, verksamhetschef för patologkliniken.

Godtar inte ursäkterna

Enligt honom är det dock ingen ursäkt att bårhuset är hårt belastat.

– Alla kroppar måste alltid behandlas värdigt. Men jag måste kontrollera när de här bilderna är tagna. Och om uppgifterna stämmer måste vi se över rutinerna. Så här får det inte gå till.