”Ge oss jobb – med riktig lön”

avJoachim Kerpner, Johanna Melén

NYHETER

Arbetslösa ska ut på praktik – för 223 kronor om dagen

Foto: Inger Falk och Karin Norberg, båda 59, har tre månaders arbetspraktik på Skatteverket i Sundsvall.

De ska göra jobben ingen hinner med – till en lön ingen vill ha.

Nu reagerar de arbetslösa mot att regeringen fyller landets myndigheter med praktikanter.

– Man känner att man blir utnyttjad, säger Karin Norberg, 59.

Regeringens ”lyftjobb” skulle aktivera tusentals arbetslösa. Men hittills har bara några hundra av de planerade 40 000 praktikplatserna tillsatts. Nu kräver regeringen att de statliga myndigheterna vaskar fram hälften av platserna.

– Nog finns det rätt mycket även på myndigheter som inte blir gjort och som man behöver hjälp med, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M).

Kan bli dubbelt så många

Men myndigheterna har svårt att möta kraven. 20 000 platser kan i själva verket innebära minst dubbelt så många praktikanter på ett år – eftersom varje plats bara varar i tre–sex månader.

Departementen har gått olika hårt fram. Vissa, som utbildningsdepartementet, har ställt en allmän fråga till sina myndigheter. Andra, exempelvis försvarsdepartementet, kräver ett visst antal platser.

– Det här känns inte riktigt genomtänkt. Man har ett ansvar för dem man tar emot, att det sker under ordnade former med bra arbetsledning, säger Ann-Louise Sommarström, personaldirektör på Försvarets materielverk.

Klarar inte beställningen

Aftonbladets rundringning till tolv myndigheter visar att fem inte klarar att ta fram så många praktikplatser som regeringen beställt. Medan två myndigheter som inte avkrävts ett specifikt antal platser bara ordnat en handfull.

De arbetslösa, som ska utföra jobben mot en ersättning på 223–680 kronor per dag, känner sig ofta som andra klassens arbetskraft.

– Vi gör nästan exakt samma jobb som de som sitter här – men de betalar oss ingenting, säger Karin Norberg, 59.

I tre månader har hon och Inger Falk, 59, arbetspraktik på Skatteverket i Sundsvall. Det handlar inte om regeringens nya lyftjobb, men ger samma låga ersättning genom det så kallade aktivitetsstödet.

– Jag har 360 kronor om dagen före skatt. Det blir inte mycket att leva på.

Scrolla ned – Så ställer sig de arbetssökande till praktikplatserna.

SÅ MÅNGA PLATSER KAN DE LEVERERA

Skatteverket

10 700 anställda.

Kan ordna 125 platser, motsvarande 500 praktikanter.

Arbetsuppgifter: Sorteringsjobb, scanna dokument, sköta faxen.

Arbetsförmedlingen

10 600 anställda.

Kan ordna 900 platser (av 900 begärda), motsvarande drygt 2 500 praktikanter.

Arbetsuppgifter: Enklare vaktmästarsysslor, med mera.

Kronofogden

2 300 anställda.

Kan ordna 280 platser, motsvarande 840 praktikanter.

Arbetsuppgifter: Scanna in papper, allmänna hjälpredor.

Pensionsmyndigheten

950 anställda.

Kan ordna 50 platser (av 50–80 begärda), motsvarande 100 praktikanter.

Arbetsuppgifter: ”Vettigare saker än att kopiera papper”, säger personalchef Anita Wallgren.

Försvarets materielverk

1 617 anställda.

Kan ordna sysselsättning för 30–40 praktikanter (av 240 begärda).

Arbetsuppgifter: Hjälpa till i arkivet, lägga in i datasystem.

Kustbevakningen

800 anställda.

Kan ordna 15 platser (av 120 begärda), motsvarande 60 praktikanter.

Arbetsuppgifter: Kontorsarbete.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

977 anställda.

Kan ordna 10 platser (av 130 ­begärda), motsvarande 30 praktikanter.

Arbetsuppgifter: Lönehandläggning, forskning (vid rätt kompetens).

Statens institutionsstyrelse

2 800 anställda.

Kan ordna ”betydligt färre platser” än de 280 begärda.

Arbetsuppgifter: Administration.

Fortifikationsverket

670 anställda.

Kan ordna 45–50 platser (av 150 begärda).

Arbetsuppgifter: Slyröjning, målning, rengöring av fasader.

Centrala studiestödsnämnden, CSN

Cirka 1 000 anställda.

Kan ordna 17–20 platser.

Arbetsuppgifter: Scanning, sortering, administration.

Kungliga tekniska högskolan, KTH

3 600 anställda.

Kan ordna ett 10-tal platser.

Arbetsuppgifter: Webbpublicering, laboratoriehjälp, med mera.

Skogsstyrelsen

1 000 anställda.

Kan ordna enstaka platser.

Arbetsuppgifter: Administration.

ARTIKELN HANDLAR OM