Så slipper du gå i utbildningsfällan

Var noga med egen research innan du väljer skola och utbildning

Ska du välja utbildning?

Var noga med att kolla upp vad som gäller först.

Dyra terminsavgifter och brist på kontakt med branschen kan vara varningstecken.

Alla utbildningar på högskolor och universitet har godkänts av Högskoleverket och ger akademiska poäng.

Vid sidan av dem finns eftergymnasiala utbildningar som ska svara mot behoven som finns på arbetsmarknaden. De kontrolleras av Myndigheten för yrkeshögskolan som jobbar tillsammans med arbetsgivarna för att få fram den arbetskraft som saknas.

Många får avslag

Dessutom finns eftergymnasiala utbildningar som drivs av företag utan statlig kontroll. Precis som hos högskolorna skapar studenternas efterfrågan ett behov som i det här fallet fylls av företag som tar betalt för sin utbildning.

Det finns i dag frisörutbildningar, flygutbildningar och medieutbildningar där företagare ansvarar för kurserna.

Förra året ansökte 851 olika företag och utbildare om att få sin utbildning godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Av dem fick 297 tillstånd att kalla sig Yh-utbildning, vilket innebär att de får statsbidrag och blir kvalitetsgranskande.

Vad som hände med de övriga sökande vet inte myndigheten. Det finns inget som hindrar den som får avslag att starta en utbildning ändå genom att ta in en kursavgift från studenterna.

På marknaden finns en lång rad andra utbildningar av varierande kvalitet som inte kontrolleras av någon myndighet.

– Vi har inte gjort någon utvärdering av de kurser som inte godkänns av oss. De står inte under någon kontroll, så det är svårt att säga om de är bra eller inte. Det blir en konsumenträttslig fråga om man som privatperson inte är nöjd med en sådan utbildning, säger Fabian Zäll, utredare vid Myndigheten för yrkeshögskolan.

De godkända Yh-utbildningarna ger rätt att få studiemedel.

Bästa tipsen för att inte bli lurad:

Gör egen research. Prata med folk i branschen och leta reda på fakta om utbildningen.

Kostar utbildningen pengar? Då är det en privat utbildning som inte har rätt till statligt stöd.

Titta på vilken typ av utbildning det är . En Yh-utbildning är kvalitetsgranskad och har valts ut bland andra utbildningar som den bästa. Myndigheten för yrkeshögskolan gör kontroller och ser över resultatet på skolan.

Det första kriteriet för att en utbildning ska bli Yh-klassad är att det finns ett behov på arbetsmarknaden när studenterna är färdigutbildade.

Publisert: