Rätt för Reinfeldt – men...

Uppdaterad 2018-09-06 | Publicerad 2010-06-04

...utförsäkrade gick till program – inte jobb

De flesta utförsäkrade har fått jobb eller är i andra insatser, sa Fredrik Reinfeldt (M), vid en utfrågning.

Eftersom "andra insatser" täcker in rehabiliteringsprogrammen får Reinfeldt godkänt i Aftonbladets Lögndetektor.

Men det är bara drygt två procent som har ett arbete utan stöd.

Den 19 maj fick statsminister Fredrik Reinfeldt (M) frågan i SVT:s Gomorron Sverige om vad som hade hänt med dem som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet. Han svarade: ”Större delen av de långvarigt sjukskrivna vi har tittat på återkommer till arbete eller andra insatser jämfört med de som är så sjuka att de inte kan arbeta”.

Lögndetektorn har granskat det uttalandet. Den som tolkat det Reinfeldt säger här som att majoriteten av de utförsäkrade gick rakt ut på arbetsmarknaden kommer inse att det är långt ifrån sanningen.

Första statistiken

Vi börjar vid årsskiftet. Den första januari 2010 började de nya sjukförsäkringsreglerna att gälla. Sverige hade fram till det datumet varit ett av få länder i världen som saknar tidsbegränsning i sjukförsäkringen. Sverige har också periodvis haft fler sjukskrivna än något annat land.

Alliansens nya regler fick öknamnet "stupstocken" av oppositionen på grund av de hårda reglerna som - efter att de genomförts - kritiserats även av forskare eftersom de ansågs innebära en orimlig press även på allvarligt sjuka som inte borde jobba.

Så var det alltså 14 667 personer som vid årsskiftet hade fått sin sjukdom omprövad och fått besked om att de inte längre fick vara sjukskrivna. Deras arbetsförmåga var inte noll och därför skulle de börja söka jobb.

Av de 14 667 som lämnade sjukförsäkringen skrev 12 757 in sig på Arbetsförmedlingen för att söka nytt jobb.

Den 27 maj i år kom den första statistiken på hur det hade gått för den här gruppen:

• Totalt var det 1704 som hade fått jobb:

- 333 personer hade fått ett arbete utan någon stödersättning från Arbetsförmedlingen.

- 105 forsatte att arbeta hos arbetsgivaren de varit sjukskrivna ifrån.

- 983 fick ett arbete med stöd, ofta inom Samhall.

- 283 fick ett nystartsjobb.

• En tredjedel hade ansökt om att få bli sjukskrivna igen. Den 26 maj hade 5 000 ansökt om att få tillbaka sjuk- eller rehabiliteringspenning.

• 605 var arbetssökande.

• 6 927 fanns i program med aktivitetsstöd.

Svår grupp

Just de här personerna beskrivs av statistiker som en "svår grupp" där många har varit borta från arbetslivet i uppåt sju år.

Reinfeldts uttalande går att tolka som att flertalet bedöms ha arbetsförmåga, vilket inte innebär att de har återgått till arbetsmarknaden.

Av 12 757 har 1 704 börjat jobba.

Resten finns i programmen som är en del av Arbetsförmedlingens rehabiliteringskedja där de sjukskrivna ska introduceras på arbetsmarknaden.

Slutsats: Många i jobb - men ingen majoritet

Aftonbladets lögndetektor visar att Reinfeldt, genom att prata om alla som gått över till Arbetsförmedligen som en grupp, får rätt i att det är fler som valt att inte ansöka om ny sjukskrivning jämfört med de som gjort det.

Han nämner inte att en tredjedel redan har ansökt om att få bli sjukskrivna igen.

Trots att flera experter bedömer att 1 704 ute i jobb är en positiv siffra, så är det långt ifrån en majoritet som är ute i arbetslivet igen.

Men räknar man med de 6 927 som sysselsätts i något av aktivitetsprogrammen får Reinfeldt rätt. De programmen kan handla om att få tillbaka självkänslan och långsamt närma sig arbetsmarknaden.

Hittills är det 605 som kommit så långt att de faktiskt kan söka jobb.

Slutsatsen blir att Reinfeldts uttalande är sant, men med tanke på det stora glappet mellan de som redan fått ett nytt jobb och de som är i första steget på rehabiliteringskedjan så kan ett generellt uttalande uppfattas missvisande.

Fotnot: Enligt Reinfeldts pressekreterare var det statistik från 11 maj som statsministern hänvisade till när han besvarade frågan. Den statistiken är dock ofullständig och omfattar knappt 2 000 personer som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet och som inte alls gick över till Arbetsförmedlingen. Det fanns inget i statsministerns svar som antydde att det då inte fanns någon heltäckande statistik. Aftonbladets granskning av hela gruppen utförsäkrade visar emellertid att bara drygt två procent av de utförsäkrade har ett arbete utan stöd.

Vad vill du att Lögndetektorn ska granska?

LÄS VIDARE