Hotet kan komma från oväntat håll

avOlof Jönsson

Terrorstämplade grupper
finns verksamma i Sverige

I Sverige finns flera grupper och individer med koppling till terrororganisationer.

Men terrorexperten Magnus Norell tror att hotet lika gärna kan komma från ett oväntat håll.

– Min magkänsla är att det handlar om nätverk och individer som inte kopplas till organisationer vi känner till.

I dag höjdes Sveriges terrorberedskap till tre på en femgradig skala. Enligt chefen för Sveriges militära underrättelsetstjänst (Must) utgörs hotet av individer i Sverige med kopplingar till internationella organisationer.

Magnus Norell, som forskar i terrorism vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), berättar att det finns grupper i Sverige som är terrorstämplade av USA eller av EU.

Ökad aktivitet hos grupper

Han är dock inte säker på att ett eventuellt hot kommer från redan kända organisationer.

– Människor som är associerade med de här grupperna vill inte dra till sig uppmärksamheten. De uppskattar att de kan vara i Sverige där de kan komma och gå som de vill.

Exakt varför Säpo nu höjer terrorhotet vet han inte. Men han tror att det kan handla om ett ökad aktivitet hos personer och grupper som man redan spanar på.

– Det kan vara att de har fler möten eller mer kommunikation på något annat sätt. Men det är inte samma sak som att det förekommer något konkret attentatshot.

Svårt att förutspå

Spaningen efter terrorister handlar enligt Norell om vanligt polisarbete.

– Det är inte så sexigt som man tror. Det är klassiskt underrättelsearbete där man över lång tid får indikationer på vilka som är intressanta och sen håller man koll på dem.

Men att en individ inte tillhör ett stort nätverk betyder inte att personen är ofarlig. Tvärtom kan det innebära att en eventuell attack blir mycket svårare att förutspå.

– Verksamheten är ganska decentraliserad. Man hittar inte sådana personer förrän det smäller. Eller inte smäller, eftersom de inte finns i några register.

Norell vill inte spekulera i vem eller vilka som kan tänkas ligga bakom hotet men säger att det främsta hotet i världen i dag är från islamistisk terrorism.

– En viktig lärdom är att Sverige är en del av världen och delar samma problem.