6 500 gånger för höga värden i havet

NYHETER

Nya mätningar visar på en ökning av radioaktivitet

Japan skakades i morse av ännu ett jordskalv.

Samtidigt kommer rapporter om att de radioaktiva nivåerna i havet utanför kärnkraftverket stiger.

Att högre nivåer av radioaktivitet nu har uppmätts i havet kan, enligt den japanska regeringen, tyda på att nya läckor har uppstått på Fukushima. Enligt AP har radioaktiviteten i havet ökat under de senaste dagarna, men ligger fortfarande betydligt lägre än de gjorde innan den ursprungliga läckan tätades.

6 500 gånger för höga värden

I fredags var nivåerna 1 100 gånger högre än i torsdags, och 6 500 gånger högre än de ska vara. Samma dag installerades nya stålpaneler för att innesluta radioaktivitet, och misstanken är att arbetet har lett till en tillfällig ökning av de radioaktiva nivåerna. Men de höga nivåerna av jod som uppmätts kan tyda på en ny läcka, enligt Hidehiko Nishiyama från strålsäkerhetsmyndigheten.

– Vi vill hitta läckan och täppa till den, men att spåra läckaget är svårt, säger Hidehiko Nishiyama till AP.

Under lördagen har arbetarna vid kärnkraftverket också börjat dumpa säckar med zeolit, en mineral som absorberar radioaktivt cesium, i havet.

Morgonens skalv uppmätte 5,9 på richterskalan, och inga nya skador rapporterades efter skalvet.

Nya kylsystem installeras

Enligt Kyodo news funderar nu Tepco på att installera nya kylsystem utanför reaktorerna vid Fukushima, eftersom de befintliga skadades vid jordskalvet och tsunamin den 11 mars. De nya systemen skulle innebära att vattnet kan cirkulera genom reaktorer och bassänger, kylas med havsvatten och sedan pumpas tillbaka in. Detta system skulle också innebära att färre arbetare behöver befinna sig inne i bygganden.

– Japan kommer förmodligen att behöva två eller tre månader på sig för att få bukt med katastrofen vid kärnkraftverket i Fukushima, säger en kärnkraftsexpert till CNN.