Arla och Milko ska gå samman

Mejeriföretagen Arla och Milko planerar att gå samman.

Men först måste bland annat Milkos ägare, omkring 650 lantbrukare, godkänna planerna vid en extrastämma.

Troligen måste också Konkurrensverket få yttra sig om planerna.

Arla är redan i dag Sveriges största mejeriföretag och får sin ställning ytterligare stärkt om det blir en fusion med Milko.

Milko har sin verksamhet i bland annat Värmland, Hälsingland, Dalarna, Jämtland och Ångermanland.

Företagets ekonomi har tidvis varit ansträngd.

Samarbete

Arla köpte tidigare i år Milkos mejeri i Sundsvall. Uppgörelsen blev klar i början av februari och innebär bland annat att Arla och Milko ska samarbeta kring legotillverkning av mjölk och grädde för Milko.

Mejeriföretagen samarbetar också i Göteborg, där Arla tar hand om mjölk från Milkos leverantörer i Värmland.

Drygt 330 personer arbetar i Milkos anläggningar i Östersund och Grådö i Hedemora.

Företagets omsättning förra året var drygt 2,2 miljarder kronor.

Milko är en liten spelare på mejerimarknaden, jämfört med Arla, ett globalt mejeriföretag med drygt 16 000 anställda. Koncernen ägs av svenska och danska mjölkbönder.

Sänkt ersättning

Arla har produktion i 13 länder.

Omsättningen förra året var 49 miljarder danska kronor, drygt 59 miljarder svenska kronor.

Samtliga Milkobönder får om fusionen genomförs sin mjölk hämtad av Arla. De får samtidigt sänkt ersättning för sin mjölk, skriver Arla Foods i ett pressmeddelande.

"Grundprinciperna i fusionsförslaget är att Milkos medlemmar blir medlemmar och ägare av Arla Foods, på likvärdiga villkor som nuvarande Arlamedlemmar", skriver mejerikoncernen.

Mbl-förhandlingar med anställda hos Milko kommer att genomföras de närmaste veckorna, enligt Arla Foods, vars styrelse väntas fatta beslut om fusionsavtalet den 28 juni.

Kräver stöd

Den 28 juni är även den dag då en Milko-stämma ska ta ställning till avtalet. Där krävs stöd från minst hälften av deltagarna. Detta ska följas av ytterligare en stämma där två tredjedelar måste stödja förslaget.

Arla uppger samtidigt i sitt pressmeddelande att man inte tar emot några nya medlemmar från Milko så länge Konkurrensverket prövar fusionsavtalet.

TT

Publisert: