Sjöuggla ska hitta svar på mystisk båtolycka

NYHETER

Polisen: Det finns inga synliga skador

Foto: HMS Fårösund släpper sjöugglan. Här sänker marinen ner sin undervattensfarkost som filmar vraket och ska ge svar på vad som hände vid den mystiska båtolyckan i Hanöbukten.
Foto: HMS Fårösund

Den mystiska båtolyckan där tre män omkom utanför Simrishamn fortsätter att gäcka polisen.

Marinens sjöuggla har fotograferat på botten i Hanöbukten – men vraket avslöjade ingenting.

– Vi har filmat på 67 meters djup där hon ligger och det finns inte några synliga skador. Nu ska vi gå igenom filmen noggrannare, men som det är nu har vi inte fått några svar på varför båten förliste den 16 april, uppger Eva-Gun Westford, pressinformatör på Skånepolisen.

Frivilliga sökte i flera dagar efter vraket från den mystiska båtolyckan utanför Simrishamn. Tre män hade gett sig ut för att fiska och anhöriga slog larm när de inte kunde nå dem. Männen hittades döda i vattnet men båten var uppslukad av havet.

Hittades – och sjönk igen

När vraket fastnade i en trålares nät i måndags kunde den mystiska olyckan fått en lösning – men tamparna brast då vraket skulle föras över till ett bärgningsfartyg. Ner i ett djuphål dit dykare inte kan komma.

– Vi såg att det var den aktuella trollingbåten. Men av det som syntes från ytan, aktern och utombordaren, kunde man inte dra några slutsatser om vad som hänt, sa Anders Jönsson, sjösäkerhetskonsulent i måndags.

Marinen skickade ner sjöuggla

Marinens minfartyg HMS Fårösund, som är utrustad med undervattensfarkoster och kan bärga tunga objekt, fick idag uppdraget att ta reda på sanningen bakom olyckan.

– Vi håller på att sjösätta undervattensfarskosten, en sjöuggla, för att gå ner till vraket och filma, berättade Andreas Jelgard, divisionadjunktant ombord när HMS Fårösund på torsdagen låg i höga vågor tio sjömil utanför Simrishamn.

– Vi kommer först identifiera att det är den båt vi letar efter. Det vet vi så fort vi kommer ner till farkosten. Sen går vi runt vraket och identifierar eventuellt skador,

Personal från polisen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, som gör en haveriutredning, följde ombord undervattenskamerans färd mot botten. Sjöugglan levererade i realtid bilder från vraket på 67 meters djup – men gav inga svar.

Inget beslut om bärgning

Marinen lämnar nu över filmen till polisen som tvingas fingranska den i jakten på en förklaring till den mystiska båtolyckan. Informatör Eva-Gun Westford säger att det i dag inte gick att se några skador på skrovet. Det var dålig ljusförhållanden på botten, ibland bara en halv meters sikt, vilket kan försvåra granskningen.

Om det blir aktuellt att ta upp fiskebåten tas det beslutet de närmaste dagarna, enligt Eva-Gun Westford.

– Vi ska överväga bärgning för att kunna undersöka båten och den tekniska utrustningen ombord.