Brottslingar driver skolor

Dömda får tillstånd att driva skolor – trots att Skolinspektionen ska stoppa dem

Skolinspektionen ska stoppa friskolebolag med ekonomiska problem.

Men Aftonbladet kan i dag avslöja att flera ekobrottslingar driver grundskolor i Sverige.

Flera av skolcheferna är också dömda för brott eller har miljonskulder.

– Det kan finnas lycksökare, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler vill att myndighetens möjligheter att använda brottsregistret utreds.
Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler vill att myndighetens möjligheter att använda brottsregistret utreds.

Friskolebranschen har blivit en guldgruva.

Antalet ansökningar om att starta skolor har ökat på senare år och 2009 betalade kommunerna ut 22 miljarder kronor till friskolorna.

I landet finns runt 850 organisationer som har tillstånd att driva friskolor på grundskolenivå och ansvarar för barn som är mellan 7 och 16 år gamla.

Ansvarig för att bevilja tillstånden och granska verksamheterna är Skolinspektionen.

De utgår från skollagen och läroplanen och ska lägga särskild tyngd på att kontrollera företagets ekonomiska förutsättningar att driva en skola.

Aftonbladet har granskat 1 400 personer som är styrelseledamöter, chefer och ägare i friskolebolagen.

Vi kan i dag avslöja att en rad dömda brottslingar - bland dem ekobrottslingar - finns bland dem som fått tillstånd att ha skola.

• EKOBROTT. Tre personer är dömda för ekobrott. En vd för ett friskolebolag är dömd för skattebrott och har flera konkurser bakom sig. Två friskoleägare är dömda för bokföringsbrott och har stora skulder i sitt gemensamma skolbolag.

• KONKURSER. 17 ledande personer i friskolebolagen har konkurser bakom sig. Det handlar om totalt 40 konkurser. En av personerna har haft 13 företag som gått i konkurs. Två av personerna har konkurser bakom sig i just friskolebolag.

• MILJONSKULDER. Bland skolornas huvudmän finns ett 40-tal personer som har betalningsanmärkningar. Bolagen har också totalt 171 betalningsanmärkningar. En av de ledande personerna har också privata skulder på 3,5 miljoner kronor.

• ÖVRIGA BROTT. Bland ledamöterna och skolcheferna finns också personer som är dömda för sexköp, vapenbrott och sjöfylleri.

Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen, säger så här när vi konfronterar henne med uppgifterna:

– Det här är något som jag tror och hoppas att regeringen kommer att titta på i den statliga utredningen om friskolor om pågår. Jag skulle välkomna någon typ av lagstiftning där vi får hjälp med hur vi ska hantera de här frågorna.

Hon säger att Skolinspektionen granskar företaget, ägaren och den person som företräder ägaren, men inte de enskilda styrelseledamöterna.

Är det ointressant vilka styrelseledamöterna är och vad de har i bagaget?

- Nej. Vi har själva sett vilka stora ekonomiska problem som finns och det blir hemskt tydligt när det är en expanderande marknad. Många, kanske lycksökare, finns i den här banan.

Är det okej att ha mångmiljonskulder och flera konkurser bakom sig och samtidigt vara styrelseledamot i en friskola?

- Det kan vara väldigt, väldigt olämpligt för det kan påverka möjligheterna att bedriva verksamheten på ett stabilt sätt.

Ni granskar inte brottslighet. Är det därmed okej att ha begått brott?

- Generellt nej, men det beror också på hur långt tillbaka i tiden det ligger och vilken typ av brottslighet det gäller.

Vill ni få tillstånd att göra slagningar i brottsregistret?

– Jag tycker det vore bra om den här utredningen tittade på vilka förutsättningar och möjligheter som finns för det och också hur gamla brott det ska handla om.

Fotnot:  Friskoleägarna Filip Lidgren och Karolina Lidgren, båda dömda för ringa bokföringsbrott, har flera betalningsanmärkningar. För företaget gäller det skatteskulder på sammanlagt runt en halv miljon kronor. Dessa skulder är dock betalda, vilket inte framgår i den faktaruta som fanns i anslutning till den här artikeln. Vi beklagar detta.

SkolgranskningSkolgranskning
Publisert: