Trots dödsfallen – SOS gör sig av med personal

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Landstingen överger SOS Alarm

I stället för krishantering: vinstmaximering.

Trots att Emil Linnell och Maj-Britt Cederman båda avled efter missar från SOS Alarm reducerar företaget personalstyrkan.

Företagets ägare kräver högre vinst.

Emil Linnell.
Foto: PRIVAT
Emil Linnell.

Just nu utreder Socialstyrelsen flera anmälningar där SOS Alarm inte skickat ambulanser till personer i nöd. Två av dem är Emil Linnell, 23, och Maj-Britt Cederman, 84, som båda avled efter att ha nekats ambulansfärd.

Men medan många är oroliga över att bristerna i SOS Alarm ska kosta fler människoliv vill företagets ägare, staten och SKL, Sveriges kommuner och landsting, tjäna mer pengar.

"Har utdelningskrav på oss"

Nu ska personalstyrkan reduceras och fler samtal besvaras från andra håll i landet än där den som ringer in bor, skriver DN.

– Vi har ett utdelningskrav på oss från ägarna som vi måste nå upp till. Vi måste vidta åtgärder för att få upp resultatet, säger Johnny Magnusson, ordförande i SOS Alarms styrelse.

– Avsikten är att vi ska reducera personalstyrkan generellt över hela bolaget, men vi vet inte hur, säger han.

Samtidigt rapporterar DN att det är stor brist på utbildade sjuksköterskor som tjänstgör hos SOS Alarm. I Stockholm kan det tjänstgöra så lite som tre sjuksköterskor under dagtid – med ansvar för över två miljoner invånare.

Emils mamma: "Fruktansvärt"

Emil Linnells mamma reagerar skarpt på vinstkraven.

– Jag tycker att det är fruktansvärt, säger Eva Linnell Vassilakis.

– Ska det verkligen vara vinstintresse i den här verksamheten? säger hon.

Överger SOS Alarm

Flera landsting har redan fått nog – och överger SOS Alarm.

Efter den senaste upphandlingen sa tre landsting och Region Gotland upp avtalen med SOS Alarm och låter i höst företaget Medhelp, där samtliga medarbetare måste vara utbildade sjuksköterskor, ta emot nödsamtalen. SOS Alarm nådde inte upp till landstingens minimikompetensnivå.

– Om vi får det här att fungera tror jag att fler landsting tänker efter och väljer någon annan än SOS Alarm, säger Fredrik Leek, enhetschef vid ambulanssjukvården i Västmanland som nu går över till Medhelp.

Publicerad: