Sju personer utesluts ur SD - däribland SDU:s ledning

24 personer har varit föremål för uteslutning ur Sverigedemokraterna – sju kastas ut ur partiet.

Däribland SDU-topparna Gustav Kasselstrand och William Hahne.

– De har valt att släppa in och lyfta fram extrema krafter i vår rörelse, säger partisekreteraren Richard Jomshof.

Här är största skandalerna inom SD

Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof inledde med att säga att han inte tänkte namnge några andra än Gustav Kasselstrand, ordförande i SDU, och ungdomsförbundets vice ordförande William Hahne, som nyligen även valdes tillordförande i Stockholms SD-distrikt.

Att han talade öppet om dem motiverade han med att de själva har talat i media om uteslutningsärendena.

Aftonbladet har tidigare bland annat kunnat berätta om att de båda SDU-topparna misstänktes för att ha tvingat till sig ett USB-minne för att rädda en partikamrat från uteslutning.

Sju kastas ut ur SD

Totalt har SD:s partistyrelse granskat 24 ärenden från medlemsutskottet, berättade Richard Jomshof.

Medlemsutskottet hade rekommenderat partistyrelsen att utesluta åtta av dem.

Partistyrelsen valde dock att gå emot rekommendationen i ett fall och kastar nu ut sju av dem som granskats.

Utöver dessa har sex eller sju personer, Jomshof kunde inte uppge det exakta antalet, valt att själva lämna sina engagemang i SD. De har enligt partisekreteraren varit dubbelanslutna i såväl SDU som olika extremistiska organisationer.

Några av dem som granskats får stanna kvar inom partiet – men varnas skriftligen. Andra lämnas helt utan åtgärd då man inte har kunnat bevisa deras skuld.

Majoriteten av de uteslutna tillhör ungdomsförbundet.

"Skyddat extrema"

Enligt Richard Jomshof är det klarlagt att Kasselstrand och Hahne brutit mot partiets regler och agerat på ett sådant sätt att de inte kan anses vara sverigedemokrater.

– Vi vet att de har försvarat och skyddat extrema krafter. Det handlar om det vi kallar om USB-affären och att de haft kännedom om dubbelanslutna medlemmar, men ändå inte valt att agera. De har valt att släppa in och lyfta fram extrema krafter i vår rörelse. Det finns bevisligen flera personer med extremistkopplingar i det styrelseförslag som William Hahne la fram i Stockholm. En av dem var en före detta nazistsympatisör som givit uttryck för åsikter som visar att den här personen inte har lämnat dessa åsikter bakom sig, säger Jomshof.

Enligt Jomshof stod en majoritet av partistyrelsen bakom beslutet om uteslutning. En av dem ska dock ha förespråkat en varning framför uteslutning av Hahne.

Tidigare har Kasselstrand och Hahne förnekat anklagelserna – och framhållit att moderpartiets uteslutningsärenden mot dem i själva verket är en del av en maktkamp.

Publisert: