Ny bok: ”Adhd-experter är köpta av industrin”

Publicerad 2019-02-04

Hälften av Sveriges adhd-experter är hårt knutna till läkemedelsindustrin.

24 av 50 har tagit emot pengar från företag som tillverkar adhd-medicin, enligt en nyutkommen bok.

– En del av dem kan betraktas som köpta. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket borde utestänga de jäviga forskarna från vetenskapliga råd och expertmöten, säger författaren Katarina Bjärvall.

Sedan 2006 beräknas antalet personer som har en adhd-diagnos i Sverige ha mer än sjufaldigats.

Katarina Bjärvall hävdar i sin nya bok ”Störningen – adhd, pillren och det stressade samhället”, att ökningen bland annat drivits på av symbiosen mellan industrin och vissa läkare.

Eftersom receptbelagda mediciner inte får marknadsföras mot allmänheten, har läkemedelsbolagen i Sverige i stället marknadsfört diagnosen adhd, menar Katarina Bjärvall. Det skapar ”disease awareness” – sjukdomsmedvetenhet.

”Målgruppen för en medicin kan tyckas begränsad till ett visst antal sjuka personer, men det är en villfarelse, menar bolagen – genom att få fler att identifiera sig som möjliga patienter kan man få marknaden att växa.”

Hon berättar att ökad sjukdomsmedvetenhet kan göra marknaden för en medicin fyra, fem gånger större. Precis detta har skett när det gäller adhd, enligt författaren.

”De marknadsför sig själva”

Läkemedelsbolagen avlönar forskande specialistläkare, som i sin tur påverkar landets allmänläkare vid informationsmöten och konferenser anordnade av läkemedelsbolagen. Av omkring 50 svenska adhd-experter har 24 tagit emot pengar från företag som tillverkar adhd-medicin, enligt Bjärvalls kartläggning.

– Många av de här 24 som är mest jäviga har de mest framträdande rollerna hos Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, som bestämmer över riktlinjerna för behandling och diagnosticering av adhd, säger Katarina Bjärvall till Aftonbladet och riktar samtidigt hård kritik mot flera forskare.

– En del av dem kan betraktas som köpta. Med pengarna från läkemedelsbolagen får de en möjlighet att marknadsföra sitt personliga forskarvarumärke.

Hur borde Läkemedelsverket och Socialstyrelsen agera?

– Det behövs en brandvägg mellan industrin och myndigheterna. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen borde utestänga de jäviga forskarna från sina vetenskapliga råd och expertmötena som de anordnar, säger Katarina Bjärvall.

”Många har kopplingar till industrin”

Läkemedelsverkets adhd-expert Bror Jonzon håller med om att det i dag finns länkar mellan läkemedelsbolagen och läkarna.

– Många experter i dag har kopplingar till industrin. Därför har vi strikta regelverk för jävshantering. Man måste också komma ihåg att experterna inte fattar några myndighetsbeslut, deras roll är endast rådgivande.

– En brandvägg tror jag inte vore bra för någon. Forskare måste få delta i utvecklingen av läkemedel, och den utvecklingen sker ju inom industrin. Det viktiga är att det finns en transparens och ett sätt att frånskilja de som är för involverade när man tar beslut om riktlinjer för mediciner. Och ett sådant regelverk har vi, säger Bror Jonzon.