Folklivs- forskaren: Otänkbart att sänka sin ålder

NYHETER

Enligt folklivsforskaren Jonas Frykman, 60, vid Lunds universitet lever vi i ett samhälle där allt är förhandlingsbart.

Allt utom tidsuppfattning.

Foto: Jonas Frykman är 60 år - inte en sekund yngre.

Det är första gången som han hör talas om en person som vill ha sin ålder sänkt.

- Intressant att man över huvud taget kommer på tanken, säger han.

Kön kan bytas

Han nämner kön och nationalitet som typiskt förhandlingsbara saker i vår tid. Men inte själva tiden.

- Är man född för 47 år sedan så är man. En sekund är alltid en sekund, säger Jonas Frykman.

Samtidigt kräver allt fler människor större erkännande för sin subjektiva uppfattning. Sin rätt att göra och vara den man vill.

Ungdomskultur

För 50 år sedan strävade vi efter att bli vuxna och ta ansvar.

Men i dag är det ungdomskulturen som råder. Ord som mognad, åldrande och växande är inte populärt.

- Samtidigt så griper man varje tillfälle att fira sin 30-årsdag numera. Det är lite motsägelsefullt, säger Jonas Frykman.

Heléne Almqvist