Unik dom öppnar för spritreklam

Publicerad:
Uppdaterad:

Marknadsdomstolen öppnar för alkoholreklam. Det står klart efter en dom på onsdagen.

Foto: LASSE ALLARD

Tidningen Gourmet fick rätt mot Konsument- ombudsmannen (KO) i målet om alkoholreklam och Marknadsdomstolen fastställer tingsrättens domslut.

Enligt Patrik Fallberg, jurist på Sveriges reklamförbund rör det sig om ett unikt utslag.

”Lagen troligtvis verkningslös”

– Förutom att en domstol går rakt emot ett klart lagförbud så infinner sig situationen att vi har en lag som troligen är verkningslös, säger han till aftonbladet.se.

Han säger att till dess att riksdagen stiftat en ny lag så vet vi inte exakt hur reklamannonser får utformas.

– Det kan vara tillåtet att införa alkoholannonser i dagspress, men det kommer troligen att finnas villkor för hur de får se ut, säger han och fortsätter:

– Nu har vi en viktig roll i arbetet med att utforma riktlinjer för hur våra medlemsföretag ska få kommunicera den här typen av produkter.

Fel att tillämpa förbudet

Frågan i tingsrätten och Marknadsdomstolen har varit hur det svenska förbudet mot alkoholreklam i tidningar och tidskrifter rimmar med EU:s regler om den fria rörligheten på inre marknaden.

Marknadsdomstolen finner i likhet med tingsrätten att förbudet, när skyddssyftet ställs mot förbudets betydelse som handelshinder, måste betecknas som alltför långtgående och därmed oproportionellt i EG-rättslig mening.

Konsekvensen av detta är enligt Marknadsdomstolen att det inte går att tillämpa det förbud mot alkoholreklam i alkoholreklamlagen som KO åberopat.

KO stämde 1997 Gourmet för brott mot förbudet mot alkoholreklam. Gourmet är en branschtidning för mat och dryck och hade tagit in annonser för alkohol i sin prenumererade upplaga.

Stockholms tingsrätt gav i mars förra året Gourmet rätt att fortsätta med sina alkoholannonser. Domen, som var principiellt viktig eftersom den öppnade för alkoholreklam i alla tidningar, överklagades av KO till Marknadsdomstolen.

Flera tidningar stämdes

Ett antal andra tidningar som Resumé, Moderna Tider och Svenska Dagbladet har i kölvattnet av domen i tingsrätten också tagit in alkoholannonser. Även dessa tidningar har stämts inför Marknadsdomstolen av KO. De målen har dock vilat i avvaktan på domen i pilotmålet om Gourmets annonser.

Frågan om alkoholreklam handlar om hundratals miljoner i intäkter för den svenska tidningsbranschen och är ett av de viktigare inslagen i den svenska alkoholpolitiken.

Frida Johansson, TT

Publicerad: