Var femte missnöjd med sitt läkarbesök

NYHETER

STOCKHOLM

En majoritet av svenskarna räknar med att få den sjukvård de behöver.

Men samtidigt visar TT:s Sifoundersökning att nästan var femte patient är missnöjd med sitt senaste läkarbesök på vårdcentralen.

"Väntetiden var för lång, jag fick inga klara besked och det var svårt att få tala med personal som kunde förklara eller hjälpa till."

En patient som missnöjd fick gå hem efter sitt läkarbesök berättar i TT:s Sifoundersökning. Rösten är en av många som vittnar om omfattande problem på vårdcentraler och distriktsläkarmottagningar runt om i landet. Missnöjda patienter berättar om läkare och annan vårdpersonal som stressar och jäktar sig igenom besöken utan att lyssna på patienterna. Det är svårt att komma fram på telefon. Viktig dokumentation som provsvar och remisser försvinner.

"Det är fruktansvärt att behöva vänta i sex månader på provsvar", berättar en annan missnöjd patient.

För få läkare

I Sifoundersökningen säger 64 procent att de har förtroende för att de ska få den sjukvård de behöver om de blir sjuka, medan 28 procent saknar det förtroendet.

Bland de 1 014 i undersökningen som det senaste året träffat en läkare på vårdcentral, antingen som patient eller förälder till sjukt barn, var 79 procent nöjda och 18 procent, eller nästan var femte, missnöjda med besöket.

En klar majoritet av de 189 missnöjda rösterna tar upp problem som handlar om för få läkare och annan personal på vårdcentralerna.

Stor utmaning

Socialminister Lars Engqvist konstaterar att undersökningen visar att sjukvården är bättre än sitt rykte, då fler av dem som verkligen besökt sjukvården är nöjda.

- Men en av fem är inte nöjda och det är naturligtvis för många. Missnöjet handlar till mycket stor del om bemötande. De tycker att de blir nonchalant bemötta, att de får vänta för länge eller att personalen inte är intresserad. Detta visar en av sjukvårdens stora utmaningar:

- Vi är otroligt bra på att behandla sjukdomar, men dåliga på att behandla patienter, säger Engqvist.

"Inte sedda"

Kerstin Wigzell, generaldirektör för sjukvårdens tillsynsmyndighet Socialstyrelsen, anser också att det är anmärkningsvärt att så stor andel som nästan var femte patient är missnöjd med sitt läkarbesök.

- Om jag vore sjukvårdspolitiker skulle jag tycka att det är för få som är nöjda och jag skulle verkligen bemöda mig att ta reda på orsakerna till missnöjet, säger Kerstin Wigzell.

Hon tycker att Sifoundersökningens citatsamling av missnöjda patienter utstrålar främst två problem, att sjukvården inte är tillgänglig för alla och att det brister i bemötandet av patienterna.

- Patienterna känner sig inte sedda eller uppmärksammade som individer eller lyssnade på. Det handlar också om rutiner, även om personalen har bråttom så ska inte remisser försvinna halvvägs, säger Wigzell.

Rättmätig frustration

- Patienterna uttrycker en frustration utifrån ett rättmätigt krav på bland annat bra bemötande, tillgänglighet, korta väntetider, kontinuitet, kompetens, service, respekt, empati och förståelse. Det är saker de vill ha, önskar och förväntar sig men som de inte får, säger Bernhard Grewin, ordförande i Sveriges Läkarförbund, när han har sett TT-sifon.

De bakomliggande orsakerna är enligt honom sjukvårdens, och främst primärvårdens, brist på pengar. Det är för få läkare och annan personal på vårdcentralerna, vilket ger för långa väntetider och för korta möten mellan läkare och patient.

Men Lars Isaksson (s), ordförande i Landstingsförbundet och högst politiskt ansvarig för sjukvårdshuvudmännen, tar hellre fasta på att en majoritet har förtroende för sjukvården:

- Den här typen av undersökningar visar att sjukvården generellt sett har ett mycket stort förtroende. Det är oerhört positivt, säger han.

Kent Björkqvist/TT