Saddams mål - pumpa reportern på information

NYHETER

En sista möjlighet att vända den amerikanska opinionen mot Bush.

Så lyder det självklara skälet för Saddam Hussein att ge en intervju till en av USA:s mest kända journalister.

Men den verkliga anledningen kan vara en annan.

Att pumpa Dan Rather på information om Bush och vad USA egentligen vill.

Foto: Dan Rather, 71, nyhetsankare på CBS, intervjuade Saddam Hussein. Efter inspelningen samtalade Dan Rather med diktatorn i drygt en timme. "Saddam Hussein framstod som lugn och självsäker", säger Rather.

När tv-lamporna släckts och kameran stängts av förvandlades nämligen Saddam Hussein från intervjuoffer till intervjuare.

Under mer än en timme samtalade de två och några medarbetare inne på Saddam Husseins kontor. Diktatorn frågade, enligt Rather, bland annat om Bush och den amerikanska opinionen.

Är extremt isolerad

Pratstunden med Rather kan ha varit det starkaste skälet att bevilja intervjun. Saddam är en extremt isolerad ledare. Han träffar bara ett fåtal trogna och noga utvalda personer. All information som når honom är tillrättalagd.

Öga mot öga med Rather fick Saddam chansen att få förstahandsinformation om stämningen i USA och en erfaren journalists bedömning av läget. Kanske fanns det i vad Rather sa pusselbitar som bestämmer hur Iraks ledare agerar framöver.

För Saddam är det otänkbart att någon i Rathers position - nyhetsankare i ett av USA:s största tv-bolag - inte är en direkt länk till Bush-regeringen. Iraks ledare kan indirekt försöka skicka ett budskap till Bush via Rather.

Mänskligare intryck

Greppet att tala direkt till det amerikanska folket och få det att pressa presidenten att avstå från krig prövade Saddam redan inför Gulfkriget 1991. Med känt resultat. Även den gången var Rather en av de utvalda.

Den här gången gör Saddam ett öppnare, mänskligare och mindre propagandistiskt intryck. Ändå lär intervjun inte sätta några krokben för USA:s krigsplaner.

Rather är fast övertygad om att Saddam inser att kriget nu står för dörren. I så fall gör även männen kring diktatorn det. Om de ska agera mot sin egen ledare med syfte att undvika krig är det nu och fram till mitten av mars de måste göra det.

Listan en tydlig signal

USA har skickat e-post med uppmaning att göra sig av med Saddam till höga militärer och andra i kretsen kring Saddam som man tror kan vara beredda att byta sida. Avslöjandet i New York Times om en hemlig lista med 2 000 irakiska namn är en tydlig signal från USA att de i Iraks elit som vill slippa ställas inför rätta för krigsförbrytelser måste agera mot Saddam nu.

Att irakierna själva ska störta Saddam är fortfarande en i högsta grad tänkbar - och av många önskad - utveckling.

Wolfgang Hansson