Nytt studielån kan bli skuldfälla

NYHETER

Lågavlönade kvinnor mest utsatta

Trots allt tal om vikten av utbildad arbetskraft ökar risken för att studenter ska råka i ekonomiska svårigheter. Det nya studielånsystemet kan bli en riktig skuldfälla.

Unga kvinnor med lågbetalda jobb löper störst risk att drabbas.

Kronofogdemyndigheten utreder i dag 155 394 krav som rör återbetalningar till Centrala studiestödsnämnden, CSN. Och nu kommer varningar om att det nya tuffare lånesystemet kan innebära att allt fler fall hamnar hos kronofogden, skriver Dagens Nyheter.

"Studenter måste ta ansvar"

– Återbetalningsreglerna är hårdare i det nya systemet och grundtanken är att studenterna ska ta ett större ansvar. Som student bör man inte ta lån om det inte är nödvändigt säger Lena Jansson, chef för CSN:s inbetalningsenhet till DN.

Sofia Karlsson, ordförande för Sveriges studentkårer, anser att det är ett syniskt sätt att se på studenter.

– Lena Jansson säger att studenter ska större ansvar. Men för många har förutsättningarna för lån ändrats mitt under pågående studier. Vi tar inte på oss mer lån än vi behöver, säger hon.

Studier blir en klassfråga

Sofia Karlsson tror att många kan skrämmas bort från studier av rädsla för att bli skuldsatta.

– Man utmålar det som om att studenterna får skylla sig själva om de inte fixar det ekonomiskt. Det går stick i stäv med vad regering och riksdag säger att man vill uppnå. Det kan skrämma bort personer som är ovana vid studier. Då kan studierna bli en klassfråga. Det är lättare att studera om man har föräldrar som stöttar en än om man enbart måste förlita sig till CSN, säger Sofia Karlsson.

Hon tror att den snabbare återbetalningstakten kommer att slå hårt mot kvinnor med lågavlönade yrken.

- Lärare och sjuksköterskor och inte minst bibliotekarierna kommer att få det tufft, säger Sofia Karlsson.

Nya studiesystemet

Ulrika Nordin