Ett ögonblick Fadela Amara

NYHETER

som grundat den feministiska rörelsen Varken hora eller kuva och skrivit bok med samma namn

Foto: Franska författaren Fadela Amara som skrivit boken ”Varken hora eller kuva”.

– Boken handlar om mäns våld mot kvinnor och om förorternas sociala förfall.

Du fick 30?000 personer att protestera mot rasism och kvinnoförtryck på Paris gator. Vad är nästa mål?

– Att få Frankrikes regering och president att deklarera att kvinnans sak är en nationell sak. Att det är en prioriterad fråga för presidenten precis som kampen mot cancer, socialt utanförskap etcetera.

Finns det en koppling mellan segregation och våld mot kvinnor?

– Man kan inte säga att segregation leder till våld mot kvinnor, det skulle förminska debatten. En fransman kan vara en våldsman lika väl som en invandrare.

En underavdelning till rörelsen planeras i Sverige. Ser du liknande problem här som i Frankrike?

– Samma orsak får samma resultat, men vi ser olika på saker. Sverige kan dra fördel av det som hänt i Frankrike, där har invandringen funnits längre. Frankrike kan lära sig mer om öppenhet av Sverige. Här har man kommit längre vad gäller kvinnans ställning.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Att rörelsen inte behöver finnas längre.

Marieke Johnson