En ny hjärna? - tack, gärna!

NYHETER

Nya forskningsrön: Hjärnceller kan odlas

LONDON

Det kan vara ett av läkarvetenskapens största genombrott på mycket länge.

För första gången har forskare lyckats fram- odla mänskliga hjärnceller i ett laboratorium.

Foto: Professor Zhus forskning visar att mänskliga hjärnceller kan odlas, planteras in i hjärnan och börja växa, dela sig och reparera eller ersätta skadade celler. Det ger nytt hopp åt svårt hjärnskadade personer.

Det sensationella framsteget kan i framtiden innebära att en rad "obotliga" sjukdomar som alzheimer, parkinson, olika typer av förlamningar samt svåra hjärnskador kan botas.

Mannen bakom upptäckten är den kinesiske professorn Zhu Jianhong vid universitetet i Fudan.

Hjärnskadade

I slutet av januari ska han presentera resultatet av sitt arbete vid en stor konferens i London, skriver Sunday Times.

Professor Zhu och hans team poängterar att forskningen ännu är på experimentstadiet. Men de har redan levererat hopp för människor med så svåra skador på ryggraden att de sitter i rullstol.

I ett experiment gjorde de odlade hjärncellerna att en tidigare paralyserad man kunde gå igen.

Lagar sig själva

Forskarna har länge vetat att en normal, vuxen människa förlorar miljoner nervceller varje vecka. Drömmen har varit att hitta ett sätt att få dessa celler att "kick-starta" igen och börja växa, dela sig och reparera sig själva.

Upptäckten av stamceller för cirka 15 år sedan gav hopp. Alla försök att använda stamceller för att skapa nya hjärnceller har dock misslyckats.

På grund av - eller tack vare -Kinas etiska normer kom professor Zhu lösningen på spåren.

Odlade hjärnceller

En man hade blivit huggen i ögat med en kinesisk ätpinne. När pinnen avlägsnades var den täckt av materia från hjärnan.

Professor Zhu började odla dessa celler, och två månader senare hade han skapat miljoner nya celler som han transplanterade in i en svårt skadad patient.

Resultaten visade att cellerna växte i hjärnan och reparerade skadorna.

En världsnyhet

Nu behandlas åtta patienter med metoden.

Flera brittiska forskare säger i Sunday Times att det handlar om en fantastisk världsnyhet.

Stamcellsforskaren Peter Mountford, säger:

-Det otroliga är att kineserna redan utför tester på människor. Här i Storbritannien har vi just börjat fundera på hur det skulle kunna gå till.

Peter Wennman