"Ett bra förslag"

NYHETER

Kommunalråden i de hotade orterna är nöjda

Ansvariga på orterna som mister förvarsjobb är nöjda med lösningen.

Nu siktar man på att försöka behålla kompetens från de regementen som läggs ner - och på att regeringen verkligen ska infria löftena.

– Det här är ett bra förslag, det ger god kompensation för de arbeten som försvinner för oss, sade Åke Thörnesjö, moderat kommunstyrelseordförande i Kristinehamn, vid en presskonferens i Karlstad på tisdagen.

– Som helhet tycker jag också att det är ett mycket bra utfall, sade Lena Melesjö Windahl, socialdemokrat och kommunstyrelseordförande i Karlstad.

Hon betonade särskilt tre utflyttningar: Ungdomsstyrelsen, Arbetslivsinstitutets basenhet och Konsumentverket.

Glädjande

– Konsumentfrågorna blir viktigare och viktigare och det är glädjande att utredaren sett att vi har hög kompetens inom området, sade Lena Melesjö Windahl.

– Förslaget från utredaren visar att när vi är överens om vad vi vill får vi andra att lyssna, nu ska vi jobba vidare med detta, över partigränserna, sade Siw Gidlöf, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Hammarö.

Landshövding Eva Eriksson fick frågan om Värmland verkligen kommer att få alla jobb som utredaren föreslagit.

– Vi får allt och lite därtill. Vi har ingen annan ambition just nu. Vårt största problem i Värmland har varit att vi siktat för lågt, sade hon.

Behålla kompetens

– Den kompetens som finns på A9 ska vi ta tillvara så mycket som möjligt. I den del som handlar om kriser och katastrofer finns det en militär kunskap som man kan använda i det civila. Och vi hoppas kunna behålla den kompetensen i länet, sade Eva Eriksson.

– Det är oerhört viktigt att beslut tas snabbt så att kompetensen väljer att bo kvar och inte av rädsla för arbetslöshet försvinner någon annanstans, sade Åke Thörnesjö.

– Det är klart att det finns myndighetschefer nu som kommer att säga att det är helt omöjligt, att det inte finns kompetens här. Vi måste vara på vår vakt och inte hamna i den diskussionen, sade Eva Eriksson.

– Storstadsregionerna är ju överbelastade på många sätt när det gäller miljö och kommunikationer, problem med skola, service och sjukvård, och där tror jag att landsortskommunerna kommer att vara attraktiva, sade Eva Eriksson.

Läs också:

aftonbladet.se/TT