Översvämningar i Småland

NYHETER

Upp till 40 platser drabbade

Växjö

Ihållande regn de senaste dagarna orsakade natten till lördagen översvämningar i Växjötrakten. Värst drabbat är Lidnäs utanför Moheda.

Cirka femton fastigheter och en industrifastighet har översvämmats där. Totalt hade det, enligt SOS Alarm i Växjö på eftermiddagen rapporterats in minst 50 översvämningar.

– Läget är jobbigt i Lidnäs. Flera ställen är översvämmade och flera andra fastigheter är hotade, sade räddningschefen Joakim Karlsson till Smålandspostens nätupplaga på lördagen.

Enligt en Lidnäsbo har hälften av hushållen i byn fått sina källare översvämmade. Lidnäs är särskilt drabbat eftersom det ligger i en sänka och vatten rinner dit från alla håll.

Vägverket hade stora problem med översvämmade vägar i både Jönköpings och Kronobergs län. Den enda större väg som man tvingades stänga av var riksväg 151 i Värnamo i riktning mot Hillerstorp och Gnosjö. Under en järnvägsbro stod det två meter vatten.

– Men vi har fått sätta upp varningstavlor om översvämning på mellan 30 och 40 platser i Småland, sade man vid Vägverket i Jönköping. Men än så länge går det att ta sig fram, om man kör sakta.

Under det senaste dygnet har det kommit 85 millimeter regn i Växjö. Ännu klarar dock de kommunala dagvattenledningarna att forsla undan vattnet.

SMHI varnar för höga flöden i många små och medelstora vattendrag på Sydsvenska höglandet. I många små vattendrag råder det redan höga flöden.

Även i Norrland varnar SMHI för höga vattenflöden. Det gäller Umeälven längs sträckan från Juktåns inflöde ned till sammanflödet med Vindelälven. Varningen gäller också Vindelälven och nedre Umeälven.

TT