Sverige skickar två till Haiti

1 av 14 | Foto: AFP
ENORM FÖRÖDELSE Flygbilder från Port-au-Prince vittnar om en död stad. Hundratusentals har förlorat sina hem och tvingats fly ut på gatorna.
NYHETER

Sverige skickar bara två personer för att delta i räddningsarbetet på Haiti.

Deras uppgift är att bistå med teknisk utrustning och support.

– De kommer att resa redan i kväll, säger Karin Viklund på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Världens länder mobiliserar nu alla krafter för att bistå det krisdrabbade Haiti. Ett av de första teamen på plats består av 37 räddningsspecialister från Island. De har med sig tio ton egen utrustning.

Sida anslår 6 miljoner kronor som omedelbart ska kunna användas till insatser i Haiti. Sida beviljade också MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap omkring en halv miljon, och reserverar ytterligare 20 miljoner kronor för myndighetens eventuella fortsatta insatser.

Initialt skickar MSB bara två personer till katastrofområdet. De reser under onsdagskvällen efter en begäran från FN:s UNDAC-team.

It-utrustade

– Två personer förbereder sig nu för att resa, troligtvis redan i kväll, säger pressinformatören Karin Viklund.

Svenskarna har med sig IT/kommunikationsutrustning och kommer att resa till huvudstaden Port-au-Prince.

Två personer låter väldigt lite, hur kommer det sig att vi inte skickar fler?

– Det är den förfrågan vi har fått än så länge.

Svenskarna kommer att resa reguljärt och det är oklart när de kommer att nå fram. Deras utrustning består bland annat av satellittelefoner.

– Utrustningen är portabel och speciellt framtagen för den här typen katastrofsituationer.

FN:s UNDAC-team är en så kallad bedömningsstyrka. De sänds ut kort efter en katastrof för att bedöma vilken hjälp ett land eller katastrofområde är i mest behov av. Teamet har också en samordningsuppgift mellan olika biståndsinsatser.

Kan det bli aktuellt att skicka flera svenskar?

– Om FN eller EU begär hjälp har vi beredskap för att skicka flera personer, säger Karin Viklund.

"Mer hjälp behövs"

Elisabeth Byrs, taleskvinna för FN:s samordnande humanitära organ i Genève, Ocha, säger till Aftonbladet att flera räddningsarbetare kommer att skickas till Haiti de närmsta dagarna.

– Just nu kämpar vi mot klockan för att hitta överlevande, därför behöver vi ha sökteam och räddningsspecialister på plats så snabbt som möjligt. När vi lyckats få en överblick över situationen samordnar vi mer hjälpinsatser, säger hon.

Enligt Byrs är det för tidigt att ange en dödssiffra efter jordbävningen.

– Det här är en enrom katastrof och en stor tragedi som drabbat många människor. Vi använder alla våra tillgängliga resurser för att hjälpa invånarna Haiti, säger hon.

Så kan du hjälpa de drabbade:

Röda korset PG: 900800-4. Du kan även sms:a AKUT till 72900 och skänka 50 kronor (som debiteras på din telefonräkning) eller sätta in valfritt belopp på plusgiro 900800-4 eller bankgiro 900-8004. Märk talongen med "Haiti".

Rädda barnen PG 902003-3 eller skicka sms 10KATASTROF (10 kr), KATASTROF (50 kr) till 72950.

Hoppets stjärna PG: 900253 - 6 eller sms STAR till 72930 och bidra med 100 kronor.

Läkare utan gränser PG: 90 06 03-2, Bankgiro: 900603-2, SMS:a ordet LIV till 72990 (50 kr).

Unicef Ge 50 kr – SMSa ”haiti” till 72900, sätt in ditt bidrag på postgiro 902001 -7 eller bankgiro 902001-7, märk talongen ”Haiti”.

Svenska kyrkans internationella arbete

Plusgiro 90 01 22-3, Bankgiro 900 122-3. Märk talongen "Haiti" Eller SMS:a "haiti" till 72950 så bidrar du med 50 kronor.

Läkarmissionen Plusgiro: 90 00 21-7 , Bankgiro: 901-7187. Märk talongen ”Haiti". Eller SMS:a Haiti50 till 72930. Du skänker 50 kr till Jordbävningsoffren.

SOS Barnbyar Plusgiro 90 02 29-6 eller Bankgiro 900-2031. Märk talongen "Haiti" eller SMS:a "SOSHAITI" till 72930, så bidrar du med 50 kronor.

Plan Sverige Plusgiro 90 07 31-1 eller Bakgiro 900-7311. Märk talongen "Haiti" eller SMS:a "HAITI" till 72 910 så bidrar du med 50 kronor.

ARTIKELN HANDLAR OM