Skattehöjning ska minska bilutsläpp

Publicerad:
Uppdaterad:

Nya miljöbilar slipper fordonsskatt

Dieselskatten höjs med 40 öre litern och nya miljöbilar befrias från fordonsskatt de fem första åren.

Det är några av förslagen i regeringens kommande klimatproposition.

Klimatmålen nås bäst med hjälp av ekonomiska styrmedel, anser regeringen.

Att sänka utsläppen från transporterna är avgörande för att klara Sveriges miljömål, men takten och tidpunkten för skattehöjningarna måste präglas av den kraftiga konjunkturnedgången, skriver näringsminister Maud Olofsson, finansminister Anders Borg och miljöminister Andreas Carlgren på DN-debatt.

Miljöbilar slipper skatt

För att få fler att köra miljövänliga bilar ska dagens miljöbilspremie ersättas med att miljöbilar befrias från fordonsskatt de fem första åren. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år, men ska gälla bilar som tas i bruk från och med den 1 juli i år.

Skattebefrielsen ska gälla även bilar som köps av företag, till exempel förmånsbilar.

Bilar som släpper ut mer än 120 gram koldioxid per kilometer får höjd fordonsskatt, från 15 till 20 kronor för varje extra gram.

LRF: "En krigsförklaring"

Energiskatten på diesel ska höjas med 20 öre litern från den 1 januari 2011 och ytterligare 20 öre den 1 januari 2013. Fordonsskatten för tunga lastbilar och tunga bussar sänks som kompensation.

Den hårdaste kritiken mot förslagen i regeringens kommande klimatproposition kommer från jordbruksnäringen. Där talas om en skattechock som kommer att slå ut stora delar av det svenska jordbruket.

– Det här är en krigsförklaring mot oss. En provokation. Vi kommer inte att stillatigande acceptera detta, säger Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Skatten höjs en miljard

Enligt Pettersson kommer den höjda dieselskatten att leda till ett ökat skattetryck för hela näringen på runt en miljard kronor per år.

– En enskild medelbonde kan räkna med en skattehöjning på runt 20 procent. Vilken löntagare skulle acceptera något sådant?– Skattehöjningar ska motsvaras av skattesänkningar, för företagen genom sänkta egenavgifter och arbetsgivaravgifter, säger Andreas Carlgren, men tillägger att de förslagen kommer senare. Det blir en fråga för framtiden, oklart när.

Lönsamt att bli miljösmart

Carlgren återkommer till att det ska löna sig att vara miljösmart.

Om kritiken från bland andra LRF, mot höjda skatter på uppvärmning, säger han att jordbruket kommer att bli en vinnare på vägen mot det fossilfria energisamhället och att det är ett mål som de själva antagit att avveckla fossila bränslen.

TT

Publicerad: