Stora problem med säkerheten på Ringhals

NYHETER

Kärnkraftverket Ringhals har haft en stor mängd incidenter under en tid, bland dem två mycket allvarliga.

Nu kan verket komma att sättas under särskild tillsyn av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Foto: Rolf Andersson
Ringhals kärnkraftverk.

Den senaste händelsen på den allvarligaste nivån, kategori 1, var att en automatisk säkerhetsfunktion inte trädde i funktion när reaktor 1 åter sattes i drift i januari. Felet upptäcktes när reaktorn ställdes av för revision i mitten av mars.

– Det är en funktion som automatiskt stänger ventiler och liknande så att radioaktivitet inte ska lämna inneslutningen om det händer en olycka. Det finns också ett manuellt system för detta, men har man ett automatiskt system ska det naturligtvis vara aktiverat, säger Mattias Sköld, pressansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), till TT.

60-tal incidenter

I slutet av 2008 inträffade en incident med styrstavarna i en reaktor, som också klassades i kategori 1. Styrstavar används för att reglera aktiviteten i reaktorn, till exempel om man behöver göra ett snabbstopp.

Totalt har ett 60-tal händelser eller säkerhetsincidenter av kategori 1 och 2 rapporterats från Ringhals under 2009. Händelserna graderas av SSM på en tregradig skala.

Det har också hänt att personer på Ringhals ertappats med alkohol eller narkotika i blodet. Dessa händelser ingår dock inte i SSM:s klassning av incidenter.

– Det är formellt inget vi ska kontrollera, säger Mattias Sköld.

Beslut om särskild tillsyn fattas av myndighetens generaldirektör, och är mycket ovanligt.

– Det enda fallet jag känner till är Forsmark, säger Sköld.

Kärnkraftverket i Forsmark sattes under särskild tillsyn av Statens kärnkraftsinspektion (SKI) 2006, sedan två av fyra reservgeneratorer slagits ut och viktig säkerhetsutrustning inte fungerade som den skulle. SKI riktade hård kritik mot säkerhetskulturen på Forsmark. Tillsynen upphävdes i april i år.

Högre krav

– Särskild tillsyn innebär att SSM ställer högre krav på redovisningar och utredningar, så att alla typer av säkerhetskontroll förstärks, förklarar Mattias Sköld.

Myndigheten tar dock inte över något operativt ansvar. Det eventuella beslutet om särskild tillsyn av Ringhals meddelas sannolikt i samband med att SSM ger tillstånd för återstart av reaktor 1, vilket kan bli mycket snart.

Kärnkraftverket i Ringhals ägs till 70 procent av Vattenfall och till 30 procent av Eon.

– Det är ju inte positivt för Ringhals om vi sätts under särskild tillsyn, säger Gösta Larsen, kommunikationschef på Ringhals, till TT.

Han vill dock tona ner en stor del av de händelser som SSM klassat som incidenter av kategori 2.

– Det kan vara en pump som inte startar på första försöket, säger Larsen.

TT