Ger en timmes livskris

NYHETER

Foto: Ett haveri.

ARVIKA. På samma festival 2005 spelade DAF på största scenen, inför gles grusplan, i avslöjande dagsljus. Det var totalt haveri. Nu spelar de i ett mörkt tält, med syntpubliken tätt packad. Då blir det bara ett litet haveri. Den hårda, repetitiva monotonsynten illustreras av två saker:

Gabriel Gabi Delgado López gormar gående, och Robert Görl trummar fullt desorienterat. De ger en timmes livskris.